A képviselő a szervezet nevében aláíró személy, ő jeleníti meg külső, harmadik személy felé a szervezetet.

A képviselő személyét az alapszabályban fel kell tüntetni, ha személye változik, akkor az alapszabályt is módosítani kell és a módosítást a bíróságon és a hatóságoknál be kell jelenteni. A képviselőt titkos vagy nyílt szavazással kell megválasztani.

Nyílt szavazás akkor lehetséges, ha ezt az alapszabály kifejezetten előírja, egyéb esetben, vagy ha az alapszabály nem írja elő, akkor titkos szavazással kell megválasztani.

Ha az alapszabály a a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg (leggyakrabban: elnök, de lehet pl. ügyvezető, vagy más megnevezésű tisztségviselő is), e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője.

Elképzelhető az is, hogy az egyesületnek több képviselője legyen.

A képviseleti jog lehet önálló, vagy együttes (amikor több képviselő egyetértése is szükséges a jognyilatkozat megtételéhez), illetve más szempontból általános (valamennyi ügyre kiterjedő), vagy különös (csak meghatározott ügyekre szóló).