Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. (Ptk. 3:63. § (1))

Alapítás

Egyesületet legalább 10 fő tag hozhat létre úgy, hogy ez a 10 alapító tag a szervezet megalakulását kimondja, alapszabályát megállapítja és ügyintéző, képviseleti szervét megválasztja. Alapító vagyon az egyesület alapításához nem szükséges.

Az egyesület:

 • Önkéntesen létrehozott jogi személy
 • Önkormányzattal rendelkezik, önkormányzati elven működik
 • Az alapszabályában meghatározott célra alakul
 • Nyilvántartott tagsággal rendelkezik
 • A céljainak elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét

Szervezeti felépítés

Az egyesületek felépítését, belső szervezeti rendjét a Ptk. részletesen szabályozza, de ezektől a szabályoktól általában az alapszabályban el lehet térni, de a belső szervezetnek igazodni kell a célokhoz.

Az általános és kötelező szervezeti modell a következő:

 • az egyesület döntéshozó szerve: a közgyűlés vagy küldöttgyűlés
 • a képviselő: aki a szervezetet megjeleníti, a szervezet nevében aláírásra jogosult
 • az ügyintéző szervezet: a napi ügyeket ellátó személy vagy testület (pl. elnökség)
 • Tagság
  • Az egyesülési jog mindenkit megillető szabadságjog, és egyik alapvető elve az önkéntesség. A tag tehát kizárólag önkéntesen, szabad akaratából léphet be az egyesületbe, saját elhatározásából tartja fenn tagsági jogviszonyát, és azt szintén saját akaratából szüntetheti meg (kivéve a kizárás eseteit).

További információk az egyesület szervezeti felépítéséről itt.

Változás és megszűnés

A már nyilvántartásba vett szervezet, a nyilvántartási adatait érintő változtatást  változásbejegyzési eljárás során tudja megtenni, melynek célja, hogy a bíróság a változásokat a nyilvántartásán átvezesse. A változásbejegyzési kérelmet az egyesület szervezeti képviselője terjesztheti elő  azon a törvényszéken, amely a szervezetet nyilvántartásba vette.

A megszüntetés lehetséges esetei:

 • Az egyesület döntéshozó szerve az egyesület megszűnését maga is elhatározhatja az alapszabályban meghatározott eljárás keretében és az ott meghatározott szavazati aránnyal.
 • Más társadalmi szervezettel való egyesüléssel
 • Törvényességi felügyeleti eljárás keretében a bíróság megszünteti, amennyiben a törvényes működés nem állítható helyre
 • Az egyesület fizetésképtelensége miatt induló felszámolási eljárásban a bíróság megszüntetheti, és a nyilvántartásból törölheti az egyesületet

Az egyesület nem szüneteltethető!

Hatályos jogszabály az alapítvány működésével kapcsolatban: Ptk. 3:63. § - 3:87. §