Közhasznúság
Közhasznúság
Melyek a felügyelő szerv feladatai, jogai, kötelezettségei?


7823  • A felügyelő szerv (VII. fejezet 41.§ (1-5) ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.. ezek nem tagadhatók meg. Ellenőrzést végezhet évente akár több alkalommal is saját ügyrendje alapján, célszerűen a szervezet méretéhez igazodóan.
  • Tanácskozási joggal részt vehet a legfőbb szerv ülésein (figyelem, a legfőbb szerv ülései közhasznú szervezet esetén egyébként is nyilvánosak!!). Kötelező részt vennie ezeken az üléseken, ha jogszabály így rendelkezik, illetve a létesítő okirat ezt előírja.
  • Véleményezi a legfőbb szerv elfogadása előtt az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.
  • Köteles a vezető szervet tájékoztatni vagy annak összehívását kezdeményezni, ha a szervezet működése során jogszabálysértést vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértő esemény történt, annak megszűntetése, következményeinek elhárítása vagy enyhítése érdekében.
  • Köteles a vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
  • Ha az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő indítványától számított 30 napon belül nem hívják össze, akkor a vezető szervet a felügyelő szervnek kell összehívni. Ha a vezető szerv nem ül össze, vagy nem teszi meg a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket, akkor a felügyelő szerv köteles értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Ez alapítvány és egyesület esetén az ügyészség.

Alapítvány esetén: Az egy tagból (személyből) álló legfőbb szerv esetén a döntéshozatalt megelőzően e tag (személy) köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

frissítve: 2018.04.21.
Hír
Idén januártól támogatást vezet be a Nemzeti Együttműködési Alap a civil szervezeteknek. A pályázati rendszer keretében 200.000 forint állami támogatásra pályázhatnak.
Hír
Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2019. évre vonatkozó „Civil s ...
Hír
Eddig kevesebb, mint 800 pályázat érkezett be a Nemzeti Együttműködési Alap egyszerűsített támogatásaira, ezért biztatunk minden olyan helyi vagy területi hatókörű egyesületet ...
Hír
Az elmúlt napokban ismételten több bejelentés érkezett az Országos Bírósági Hivatalba (OBH), miszerint a Civil Marketing Kft. nevében a civil szervezetek képviselőit telefonon ...
Címkék