Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Időpont: 2011. március 4.
Helyszín: a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara (7622 Pécs, 48-as tér 1.)

Öt esztendő telt el azóta, hogy az ENSZ Gyermek Jogainak Bizottsága megtárgyalta Magyarország második országjelentését majd ezt követően záró észrevételeket fogadott el és javaslatokat tett az országnak. (Letölthető: www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=13707 ) A rendezvény célja, hogy megvizsgáljuk a gyermekjogok jelenlegi helyzetét hazánkban, áttekintsük, hogy az ajánlások tükrében milyen változások következtek be az egyes területeken, milyen gyakorlati jó példákat ismerünk.

A konferencián való részvétel ingyenes, de a részvételi szándékot a mellékelt jelentkezési lapon kérjük jelezni 2011. február 21-ig.

PROGRAM

9.30-9.50 Megnyitó és köszöntő
Dr. Berke Gyula a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar dékánja

9.50-10.10 A gyermekjogok nemzetközi jogi keretrendszerének fejlődése az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény hatálybalépését követően
Lux Ágnes politológus, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa Hivatalának munkatársa

10.10-10.30 Az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának álláspontja a gyermekjogok érvényesüléséről a világban és hazánkban
dr. Herczog Mária, az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának tagja

10.30-10.50 Az ENSZ Gyermekjogi Bizottság záró ajánlásai (2006) és a jogtudatosítás
dr. Katonáné dr. Pehr Erika c. egyetemi docens PTE ÁJK Polgárjogi Tanszék Családjogi és Szociális Csoport

11.00-11.30 Kiállításmegnyitó - „A mi meséink. Képek a nyomor széléről"

A konferencia időtartama alatt megtekinthető az Igazgyöngy Alapítvány „A mi meséink. Képek a nyomor széléről" című gyermekrajz kiállítása. A képeken Erdős Lajos meséit dolgozzák fel olyan gyerekek, akik mélyszegénységben élnek a kistérség valamelyik településén.

11.30-14.00 MŰHELYEK

1. MŰHELY: KAMASZOK A GYERMEKVÉDELMI RENDSZERBEN
Papp Kriszta módszertani szaktanácsadó, Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
Gyenis Gabriella igazgató, Esztergár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Keresztúri László titkár, Faág Baráti kör
Borsyné dr. Kovács Zsuzsa hivatalvezető, Baranya Megyei Szociális és Gyámhivatal
dr. Somfai Balázs egyetemi docens, PTE ÁJK Polgárjogi Tanszék Családjogi és Szociális Csoport
Moderátor: Letenyeiné Mráz Márta, Foglalkoztatási Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

2. MŰHELY: SZOCIOKULTURÁLIS HÁTRÁNYOK ÉS ISKOLAI KUDARCOK. MEGVALÓSÍTHATÓ-E AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG A KÖZOKTATÁSBAN?
Dr. Heindl Péter szakmai vezető, Számá Dă Noj Egyesület Gilvánfai Tanodája
L. Ritók Nóra igazgató, Igazgyöngy Alapítvány Művészeti Iskola
Messing Vera az MTA Szociológiai Kutatóintézet tudományos munkatársa és a Közép-Európa Egyetem kutatója
Moderátor: Koska Éva Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Háza

3. MŰHELY: A KAMASZOK MENTÁLHIGIÉNÉJE
dr. Gyenge Eszter gyermekpszichiáter
dr. Zeller Judit adjunktus PTE AJK Alkotmányjogi Tanszék
dr.Tóth József intézményvezető, Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás Nevelési Tanácsadó
Gergál Tímea iskolai szociális munkás hálózat koordinátora, INDIT Közalapítvány
Moderátor: Szebenyi Marianna Foglalkoztatási Hivatal Mobilitás Országos If-júsági Szolgálat

4. MŰHELY: IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÉS BŰNMEGELŐZÉS
Bűnmegelőzés
Sövényházi Edit rendőr őrnagy, Belügyminisztérium
Fekete Rita alezredes, Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

Dombrádi Zita addiktológiai konzultáns, deviancia prevenciós szakmai koordi-nátor, Indít Közalapítvány
Kárpáti Árpád ügyvezető, Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.

Igazságszolgáltatás
dr. Gyurkó Szilvia tudományos kutató Országos Kriminológia Intézet
Koncz Katalin vezető nevelő, bv. százados, Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Juhász Szabolcs bv. főhadnagy, pszichológus Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Patai Péter irodavezető, Pártfogó Felügyelői Szolgálat
Kiss Tamás fiatalkorúak pártfogója, Baranya Megyei Igazságügyi Hivatal
Sholtz Péter ifjúságsegítő, Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.
Moderátor: Magdali Csaba, Foglalkoztatási Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

5. MŰHELY: MIT TEHET A MÉDIA A GYERMEKVÉDELEMBEN?
Incze Zsuzsa a Csellengők című műsor főszerkesztője
dr. Polyák Gábor egyetemi adjunktus, PTE ÁJK Informatikai- és Kommunikációs Jogi Tanszék
Mokos Tibor főszerkesztő, Pécs TV
Fábián Mária újságíró, Pécsi Körzeti Rádió
Moderátor: dr. Katonáné dr Pehr Erika PTE ÁJK Polgárjogi Tanszék Családjogi és Szociális Csoport

14.00-14.30 Szendvicsebéd

14.30-16.00 A másik bolygó című film vetítése és beszélgetés az alkotókkal
A négy, kontinensen forgatott kreatív dokumentum-játékfilm gyereksorsokon keresztül ad képet planétánk rejtett arcáról, és fogalmazza meg világunk átfogó és morális válságát. Hét történetben követjük nyomon a kiszolgáltatottság különböző, irracionális stációt, melynek kiskorú szereplői lázadás nélkül, szinte megadóan vállalják sorsukat. Gyermek-rabszolgák, gyermekprostituáltak, gyerekkatonák megdöbbentő hétköznapjai tárulnak fel előttünk Kongóban, Kambodzsában és Ecuadorban. A drámai ellenpontozást Máthé Tibor autentikus képi vizíója és Szemző Tibor mágikus zenéje teremtik meg. A másik bolygó a Starz Denveri Nemzetközi Film Fesztivál „Maysles Fivérek Díját" nyerte el, melyet a leg-jobb dokumentumfilmnek ítélnek oda, és 57. Mannheimi Filmfesztivál Nemzetközi Zsűri-jének a különdíját is megkapta.
 

 

forrás: E-mátrix