2022. január-február során nyitott, bárki által megválaszolható kérdőívet tett közzé a NIOK, amely során célunk az volt, hogy jobban megismerjük a magyar civil szervezetek adománygyűjtő tevékenységét, hátterét. A kérdőívre 212 választ kaptunk.

A felmérés eredményeit rövid cikkekben mutatjuk be a civil szervezeteknek, bízunk benne, hogy az adománygyűjtés tervezésében hasznos útmutatást ad.

Elsőként az adománygyűjtő szervezetek körében megfigyelhető csoportok jellemzőit mutatjuk be, mintegy összefoglalásként.

Látható, hogy egyre inkább kirajzolódik egy olyan civil szervezeti kör, amelyik haladónak tekinthető a magán adományok gyűjtésében, bár még ők a legkisebb csoport a szervezetek között. Az ő bevételi struktúrájukban a magánadományozás átlag 15-30% arányban fedezi működésüket, sőt még vannak olyanok is ebben a csoportban, akiknek 70% fölött van ez az arány. Ők azok, akik legnagyobb arányban foglalkoztatnak adománygyűjtő munkatársat - és a legtöbb időt - heti átlag 20 órát tudnak ezzel a területtel foglalkozni -, képesek azonosítani a célcsoportjukat, őket megszólítani, és látják azt, hogy az eredmények eléréséhez szükséges erőforrásokat érdemes befektetni. A haladó csoport bevétele növekedett a leginkább az elmúlt időszakban.

Mellettük megjelennek olyan kisebb, 2-3, vagy 4-5 fős szervezetek, akik már áldoznak az adománygyűjtésre - van csak az adománygyűjtéssel foglalkozó és ezért fizetést is kapó munkatárs, aki ráadásul viszonylag sok időt tölt adománygyűjtéssel és tapasztaltnak is mondható. Ezek a kisebb szervezetek az adománygyűjtés terén vetekszenek a haladó csoporttal, az elmúlt években sok kampányt indítottak és optimisták a jövőt illetően.

Viszonylag nagy (35%) azoknak az aránya, akik az adománygyűjtésben kezdőként jellemzik magukat. Ők főként kisebb bevétellel rendelkeznek (leginkább 5 millió Ft alatt), de a bevételi nagyság teljes spektrumán megtalálhatóak. Náluk kevésbé jellemző, hogy lenne adománygyűjtéssel rendelkező munkatárs (28%), és ha van is, leginkább önkéntesen látja el ezt a feladatot, fizetést nem kap érte, és heti néhány órát tud ráfordítani.

Rájuk jellemző, hogy az adománygyűjtés technikai képességei mellett nincs elég kapacitásuk, hogy adománygyűjtéssel foglalkozzanak, ők idegenkednek leginkább az adománygyűjtéstől, jelentős részük (kb. 50%) koldulásnak tekinti. Legnagyobb nehézséget mégis az adománygyűjtéshez szükséges kiadások finanszírozása jelenti, tartanak attól, hogy a kiadások nem fedezik az adománygyűjtésből beérkező forrásokat.

Ennek ellenére biztató, hogy a többségüknek az elmúlt időszakban növekedett a bevétele, van adománygyűjtésre vonatkozó terve, és bár a bevételük nagy százalékát nem a magánadományok teszik ki, mégis az 1% és a magánadományok az a két forrás, amelyre az elmúlt években a legstabilabb bevételt jelentették számukra.

A szervezetek közötti különbségek ellenére elmondható, hogy a szervezetek elsöprő többségének (86,8%) volt 2021-ben magánszemélyektől pénzadománya, és bár a válaszadók többsége esetében a magánadományok bevétele az összbevétel kevesebb mint 15%-át teszi ki,  már megjelent egy jelentős réteg (15%), amely esetében a bevétel nagyobb részét ez a forrás teszi ki.

Látható, hogy azoknál a szervezeteknél nagyobb a bevételi stuktúrában a magánadományok aránya, ahol nagyobb arányban, magasabb óraszámban tudnak ezzel foglalkozni, és képességeiket is pozitívabban látják az adománygyűjtésben.

Mindezzel együtt minden szervezetcsoport esetében - azok között is, akik csak aránylag kevés adományt kapnak, és még nem érzik, hogy sikeresek lennének támogatóik megszólításában - az 1% és a magánadományozás volt a legstabilabb, legkiszámíthatóbb bevételi forrás az elmúlt években.

A magánadományozás erősödését mutatja, hogy a szervezetek bevétele növekszik és a magánadományokból érkező forrásokból a jövőben még magasabb arányban tervezik költségvetésükben. Ezt alátámasztja a szervezetek meglátása, hogy az adományozási hajlandóság az elmúlt években sokkal inkább növekedett (34,4% szerint) (bár egyes szervezetek csökkenést éreztek (18,4%). Biztató, hogy ennek fő okaként a saját kommunikációs tevékenységüket látják, tehát aktív részesei a változásnak, emellett viszont látható az emberek megváltozott viszonyulása a társadalmi ügyek iránt és természetesen a Covid okozta válsághelyzet is érzékelhető változásokat hozott.

 

A Niok adománygyűjtésről szóló 2022-es felmérése alapján készült további cikkek:

Mi jellemző az adománygyűjtő munkatársakra a szervezetek adománygyűjtési munkájában?

Mit gondolnak saját adománygyűjtési képességeikről és hozzáállásukról az adománygyűjtésben magukat kezdőnek/haladónak tartó szervezetek?

Magánadományok szerepe a szervezetek bevételi struktúrájában

Adjukössze.hu - hogyan járult hozzá a szervezetek adománygyűjtési fejlődéséhez?


 

A felmérésről:

A felmérést a NIOK Alapítvány készítette 2022-ben, az Adjukössze.hu civil szervezetek adománygyűjtéseit támogató szolgáltatásának, programjának keretében. 

Az adatokra, eredményekre a “NIOK Alapítvány 2022 adománygyűjtés felmérés” mint forrás megjelölésével lehet hivatkozni, online megjelenés esetében linkelve a nonprofit.hu-n megjelenő információra.

A NIOK Alapítvány az Adjukössze.hu portálon elérhető közösségi, bankkártyás és telefonos adománygyűjtési lehetőséget és ezekhez kapcsolódó szakmai segítséget biztosít minden érdeklődő és adománygyűjtésben fejlődni vágyó szervezet számára.