Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

2022. január-február során nyitott, bárki által megválaszolható kérdőívet tett közzé a NIOK, amely során célunk az volt, hogy jobban megismerjük a magyar civil szervezetek adománygyűjtő tevékenységét, hátterét. A felmérés eredményeinek összefoglalása itt található, ebben a cikkben a magánadományok szerepét foglaljuk össze a szervezetek bevételei között. 

Az adatokból látható, hogy azoknál a szervezeteknél nagyobb a bevételi struktúrában a magánadományok aránya, ahol nagyobb arányban, magasabb óraszámban tudnak ezzel foglalkozni, és képességeiket is pozitívabban látják az adománygyűjtésben.

Mindezzel együtt minden szervezet, csoport esetében - azok között is, akik csak aránylag kevés adományt kapnak, és még nem érzik, hogy sikeresek lennének támogatóik megszólításában - az 1% és a magánadományozás volt a legstabilabb, legkiszámíthatóbb bevételi forrás az elmúlt években.

A fenti összefoglaló után következzenek a részletek:

Jó hírrel szolgálunk itt is, a válaszadók nagy többségének (62,7%) az össz bevétele nőtt vagy jelentősen nőtt az elmúlt három évben, és 19,3 %-ának változatlan maradt, tehát a válaszadók csupán közel 25%-ának csökkent a bevétele.

A bevétel növekedésének aránya pedig még magasabb azoknál a szervezeteknél, akik magukat az adománygyűjtésben haladónak tekintik, motiváltak a magánadomány gyűjtésére és van olyan munkatársuk, aki ezzel foglalkozik (itt ki kell emelni, hogy még azoknál a szervezeteknél is, ahol van ilyen munkatárs, a munkaidejének csak töredékében foglalkozik a területtel, mégis megjelenik a hatás - az adománygyűjtő munkatársak szerepéről, jellemzőiről ebben a cikkben írtunk.)

Milyen bevételi forrásból van a legtöbb bevétele a szervezeteknek, és azok közül melyek azok, amelyek stabilak? 

A válaszadók 60%-a jelölte meg az 1% bevételt és 67,9%-ok a magánadományozást, mint az egyik legfontosabb bevételi forrást, ezt 48,1%-kal követi a vállalati támogatás.

Az adománygyűjtésben kezdő szervezetek ezek mellett nagyobb arányban jelölték meg a tagdíjat, központi költségvetési támogatást, közhasznú tevékenység bevételét, vállalkozási bevételt mint az egyik legfontosabb bevételi forrást.

A válaszadók több mint felének az 1% és a magánadományból származó bevétel biztos, stabil bevételt jelentett az elmúlt években. 

Az adománygyűjtésben haladó, adománygyűjtő munkatárssal rendelkező szervezetek esetében a magánadományokból származó bevétel stabilitása ennél sokkal magasabb (80%), de nem csak náluk: a kifejezetten kicsi (0-1 fős) vagy 4-5 fős szervezetek esetében is a magánadományok a leginkább kiszámítható bevételi forrás.

A válaszadó szervezetek elsöprő többségének (86,8%) volt 2021-ben magánszemélyektől pénzadomány bevétele. Ennek aránya még viszonylag alacsony, a válaszadók több mint 50%-a esetében kevesebb, mint 15%.

Jól látszik, hogy az adománygyűjtő munkatárs megléte, a tapasztalat erősen befolyásolja a magánadományok arányát - az adománygyűjtésben magukat haladónak nevező szervezetek egynegyede esetében a magánadomány átlagosan a bevétel 15-30%-os sávjába esik. 

Bizadokásra ad okot, hogy létezik egy olyan szervezeti réteg, amely szinte kizárólag magánadományokból működik: a válaszadók 7%-ánál a bevételének több, mint 70%-a érkezik magánadományokból, a haladó gyűjtőknél ez az arány már a duplája, azaz a haladó gyűjtők kb. 14%-ának a bevételei túlnyomó részben (70% fölött) magánadományokból áll. 

Pozitív fejlemény az is, hogy a szervezetek többsége azt látja, hogy az adományozói hajlandóság leginkább attól függ, ők hogyan kommunikálnak.

Persze, vannak külső okok is, amelyek befolyásolják az adományozói kedv változását (a kutatás időszakában leginkább az emberek változó viszonyulása és a Covid okozta válsághelyzet), de az a tény, hogy a szervezetek látják, hogy saját maguk erősen tudják befolyásolni az emberek adományozói hajlandóságát, mindenképp inspiráló. 

Ezt különösen fontos tudni nekünk civileknek egy olyan válságos időben, mint amelyet most élünk.

Tehát mindenkinek üzenjük, hogy hajrá!

 

A Niok adománygyűjtésről szóló 2022-es felmérése alapján készült további cikkek:

Adománygyűjtő szervezetek jellemzői - NIOK kutatás összefoglaló

Mi jellemző az adománygyűjtő munkatársakra a szervezetek adománygyűjtési munkájában?

Mit gondolnak saját adománygyűjtési képességeikről és hozzáállásukról az adománygyűjtésben magukat kezdőnek/haladónak tartó szervezetek?

Adjukössze.hu - hogyan járult hozzá a szervezetek adománygyűjtési fejlődéséhez?