Ezt a cikket több mint 1 éve publikáltuk, ezért az itt megjelenő információk mára pontatlanok, elavultak lehetnek. A felmerülő hibákért, tévedésekért, elavult információkért nem vállalunk felelősséget.

Augusztus végéig véleményezhető a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia

2013. július 29.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elkészítette és a kormányzati honlapon közzétette az infokommunikációs szektor 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiáját. A tárca 2013. augusztus 31-ig várja a szakpolitikai dokumentum társadalmi egyeztetése keretében beérkező javaslatokat, észrevételeket.

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia célja, hogy teljes képet adjon a magyar információs társadalom jelenlegi viszonyairól, és ennek alapján meghatározza a szakterület fejlesztési irányait, a közpolitikai, szabályozási és támogatási teendőket a 2014-2020-as uniós tervezési ciklussal egybeeső időtávra, számba vegye az ezek megvalósításához szükséges eszközöket, erőforrásokat.

Az infokommunikációs hálózatok, eszközök, szolgáltatások és kompetenciák egyre jelentősebben járulnak hozzá az állampolgárok életminőségének, a vállalkozások versenyképességének és az állami működés hatékonyságának javulásához. Az infokommunikációs és az IT ipar alkotta IKT-szektor a magyar GDP mintegy 12 százalékát adja, az ágazatban foglalkoztatottak száma az OECD országok többségével összevetve kiemelkedően magas Magyarországon.

Nemzetközi összehasonlításban ugyanakkor alacsony az infokommunikációs eszközök tudatos használata a hazai lakosság és a kis- és középvállalkozások körében. Magyarország akkor lehet eredményes az Európai Unión belüli és a világméretű versenyben, ha az ágazat további lendületes fejlődését akadályozó tényezőket átgondoltan és következetesen lebontja, kiaknázva a szektorban rejlő hatalmas közvetlen és közvetett potenciált. E törekvés hasznos eszköze, iránymutatója lehet a készülő Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (ld. itt: http://www.kormany.hu/download/d/37/f0000/Nemzeti%20Infokommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%C3%A9gia%202014-2020.pdf#!DocumentBrowse). A dokumentum végleges változata a tervek szerint a társadalmi egyeztetést követően, idén ősszel születhet meg.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)

forrás: kormany.hu


Címkék
részvétel, kormányzati szervek, informatika