Ezt a cikket több mint 1 éve publikáltuk, ezért az itt megjelenő információk mára pontatlanok, elavultak lehetnek. A felmerülő hibákért, tévedésekért, elavult információkért nem vállalunk felelősséget.

Ügyvédek a közjóért!

2013. augusztus 13.

Ez évben először két díj kerül átadásra: egy ügyvédi iroda, valamint egy ügyvéd részére.

A Magyar Pro Bono Díjról

A díj alapítása

A „Ügyvédek a Közjóért – Magyar Pro Bono Díj”-at a PILnet - Global Network for Public Interest Law a Magyar Ügyvédi Kamarával közösen alapította 2011-ben. Minden évben két díj kerül átadásra: egy ügyvédi iroda, valamint egy ügyvéd részére.

• A Bíráló Bizottság (továbbiakban: Bizottság) összetétele

2012-ben a bizottság tagjai voltak: a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke; az állapolgári jogok érvényesülését és érvényesítését szolgáló országgyűlési biztos; a jogi egyetemi oktatás és jogszociológia elismert személyisége; a civil szektor fejlesztésében kiemelkedő szerepet vállaló szervezet képviselője; egy kiemelkedő vidéki civil szolgáltató ház és szellemi műhely képviselője.
Prof. Dr. Szabó Máté – Alapvető jogok országgyűlési biztosa (ombudsman);
Dr. Bánáti János – Magyar Ügyvédi Kamara elnöke;
Dr. Fleck Zoltán – jogszociológus;
Füzesy Tamás – ügyvezető - United Way Magyarország;
Vincze Csilla Anna – Nevelők Háza Egyesület (Civil Közösségek Háza) – Pécs képviselője.
2013-ban a díj odaítélésében a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, a civil társadalom egy jelentős szervezetének képviselője, a jogi felsőoktatás képviselője és a 2012-es díjazottak vesznek részt (5 fő).

• Kiválasztási kritériumok

A díjat egy ügyvédi iroda, valamint egy ügyvéd kaphatja meg. A csatolt formanyomtatvány segítségével bármely természetes vagy jogi személy jelölhet egy vagy több ügyvédi irodát, illetve ügyvédet, akik az elmúlt évben kiemelkedő pro bono tevékenységükkel a közjót szolgálták. A PILnet a beérkezett jelölések alapján egy listát állít össze, amelyet továbbít a Bizottság részére. A Bizottság tagjai döntésüket önállóan hozzák meg az alább felsorolt kritériumok alapján. Az egyes kritériumokra 1-10 pont adható.A PILnet a pontokat összesíti, és ez alapján a listából kiválasztásra kerül egy ügyvédi iroda, valamint egy ügyvéd, akik tárgyi díjazásban részesülnek.

A Bizottság az alábbi kritériumok alapján értékeli a jelölteket:

a) Jogi szolgáltatások ingyenes (pro bono) nyújtása magánszemélyek, társadalmi kezdeményezések és civil szervezetek részére.
b) Részvétel a civil szektor erősítésében, illetve civil szervezetek létrehozásában és fejlesztésében.
c) Oktatási, képzési és egyéb jótékonysági tevékenységekben való ellenszolgáltatás nélküli (pro bono) jogi közreműködés, amely a civil társadalom vagy az állampolgári részvétel előmozdítását célozza meg.
d) Részvétel olyan programokban és kezdeményezésekben, amelyeknek célja a hátrányos helyzetű, vagy meghatározott társadalmi csoportok joghoz való hozzáférésének fejlesztése.
e) Szociális vagy jogi jellegű társadalmi tevékenységben elért eredmény.
f) Önkéntesség népszerűsítése, szerepvállalás jogi önkéntes (pro bono)
munkában.
g) A szerepvállalás önkéntesen, ingyenesen - ellenszolgáltatás nélkül történt konzultációban, jogi tanácsadásban civil szervezetek részére, vagy civil szervezetek által segített egyéneknek, csoportoknak.

• A díj átadása

A tervek szerint a díjat Dr. Bánáti János a Bíráló Bizottság egy további tagjával együttesen nyújtja át a díjazottaknak. A díjátadás az idén ősszel megrendezésre kerülő „Ügyvédek Napja” rendezvény keretében, a többi kamarai díjjal egyidőben történik.


Címkék
Egyéb, Egyéb, részvétel, NIOK Alapítvány