Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

 

 

Jelen pályázat keretében arra kapnak lehetőséget a nyertes civil szervezetek, hogy az adjukossze.hu felületen ingyenes mentorálás és online kommunikációs képzés segítségével folytassanak le egy közösségi adománygyűjtő kampányt valamely megvalósítandó kezdeményezésük finanszírozásához. A jelentkezés a határidő leteltéig folyamatos, de az elbírálás érkezési sorrendben történik, így a létszám betelhet már a lejárat előtt is.

Az adjukossze.hu célja

Az adjukossze.hu azért jött létre, hogy az adománygyűjtő szervezetek kezdeményezéseihez a hagyományos pályázatoknál gyorsabb, egyszerűbb, biztonságos és átlátható adománygyűjtési lehetőséget biztosítson, növelje a civil szervezetek adománygyűjtési képességét. A forrásszerzés mellett az oldal célja a civil szervezetek és ügyek népszerűsítése, mivel jól áttekinthető, látványos és a közösségi médiában könnyen megosztható felületet biztosít számukra. A támogatók a kezdeményezések oldalán nyomon tudják követni az összegyűlt adományok összegét és itt értesülhetnek annak megvalósulásáról, ezzel erősítve a támogatói szándékot, növelve a szektor, a szervezetek, illetve a kezdeményezések iránti bizalmat.

Magyarországon ez az első olyan eszköz, amely civil szervezetek, közösségi kezdeményezések számára nyújt online adománygyűjtő felületet, alkalmazkodva azok igényeihez, lehetőségeihez, szakmailag támogatva gyűjtésüket, kommunikációjukat. A civil szervezetek 30 vagy 90 napos kampány keretében gyűjthetnek adományokat az adjukossze.hu oldalon a választott kezdeményezésük megvalósításához, amelynek során az ő feladatuk elérni a meglévő, illetve a potenciális támogatóikat.

A pályázat keretében biztosított szolgáltatás

A kampány előtt a szervezetek egy 10-12 fős, online kommunikációs képzésen vehetnek részt, ahol segítséget kapnak a kezdeményezés kiválasztásához és az anyagok, illetve a kampány kialakításához (megfogalmazás, képek, üzenetek, videó, kommunikációs terv). Ezt követően folyamatos egyeztetés mellett közösen kialakítjuk az indítandó kezdeményezést, amelynek adománygyűjtő kampánya alatt rendszeres beszámolók segítségével követjük a szervezet aktivitását, és személyre szabott mentorálást kap. A sikeresen gyűjtő kezdeményezések megvalósításáról beszámoló készül, amelyet a szervezet az adjukossze.hu felületre tölt fel.

A képzés a NIOK Alapítvány és a korábban gyűjtő szervezetek, illetve kommunikációs szakemberek tapasztalataira épül és várhatóan 2015. október elején kerül rá sor, míg a kampányok indításának időpontja 2015. november eleje. 

A pályázás feltételei

Az adjukossze.hu oldalon pénzadományt kizárólag csak civil szervezetek, alapítványok, egyesületek és nonprofit gazdasági társaságok gyűjthetnek. A pályázatban biztosított lehetőség igénybevételére továbbá az a szervezet jogosult, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

  • Kirekesztett vagy hátrányos helyzetű célcsoportokkal foglalkozik.
  • 2015 során frissített adatlappal rendelkezik a NIOK Alapítvány által működtetett Adhat Adatbázisban: http://adhat.hu/adhat-adatlap-civil-szervezetek-profilja
  • Rendelkezik 2014-es pénzügyi beszámolóval, amelyet letétbe helyezett az OBH-nál, illetve feltöltött a szervezet honlapjára.

Pályázati anyag

  • Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (google adatlap):

https://docs.google.com/a/niok.hu/forms/d/1OhKphhaSvXq8VlL5A4dfleBXEuR9ZjATgx8ovkqXoMg/viewform

A pályázatnál az eddigi egyéni adománygyűjtési tapasztalatokat és eredményeket, az adománygyűjtési terveket és az átláthatóságra való törekvést vizsgáljuk kiemelten. Előnyt élveznek azok a szervezetek, amelyek a lehető legszélesebb körben gyűjtenek adományokat.

A kitöltött pályázati adatlapot google dokumentumban kérjük beküldeni a fenti linken.

Határidő: 2015. szeptember 13. 2400 óra. Hiánypótlásra a határidő lejárta után nincs mód.

A beérkezett pályázatokból a NIOK Alapítvány választja ki azokat a szervezeteket, amelyek egy ingyenes mentorálással és képzéssel segített kezdeményezést indíthatnak 2015 novemberében az adjukossze.hu adománygyűjtő oldalon. A program az NCTA támogatásával valósul meg. https://norvegcivilalap.hu

További információk:

Email: adjukossze@niok.hu Tel.: +36-1-315-3151