Az EU költségvetéséből európai polgárok és a világ más részein is sokan részesülnek közvetlenül vagy közvetve: a különböző programok diákoknak, kutatóknak, valamint számos városnak, régiónak és nonprofit szervezetnek nyújtanak támogatást.

Az EU-nak számos finanszírozási programja van, amelyekre nonprofit szervezetek pályázhatnak. A pályázás előtt mindig érdemes elolvasni a pályázati útmutatót, hogy megtudjuk, jogosult-e a szervezet a támogatásra.

A konkrét kritériumok mindig az egyes finanszírozási programokban és felhívásokban vannak meghatározva. A vissza nem térítendő támogatásoknál – ha a benyújtott ajánlat elfogadható és támogatható – a kiválasztási folyamat általában független szakértőkkel kezdődik, akik értékelik a pályázatot, és a kiválasztási és odaítélési kritériumok alapján pontozzák.

A pályázat benyújtása előtt, el kell olvasni az alapvető tudnivalókat az uniós finanszírozásról, valamint az általános tájékoztatást a pályázás folyamatáról, amely irányítási módonként és programonként más és más.

Az alábbiakban kigyűjtöttük azokat az EU-s pályázatokat amelyek a civil szervezetek számára is érdekesek lehetnek.

 

Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

A 9,9 milliárd eurós összköltségvetésű Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap a menekültügy, a legális migráció, az integráció és a visszatérés, valamint az illegális migráció elleni küzdelem terén finanszíroz fellépéseket.

Az elosztás legnagyobb részét a tagállamok hajtják végre többéves nemzeti programokon keresztül. Ezen túlmenően a Bizottság különleges uniós hozzáadott értékű fellépéseket – az uniós fellépéseket – is végrehajtja.

AMIF pályázatok ITT!

 

CERV: Citizens, Equality, Rights and Values Programme

A Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program a polgári szerepvállalásra, a mindenki számára biztosított egyenlőségre, valamint a jogok és az uniós értékek érvényesítésére biztosít finanszírozást. A program előmozdítja a különböző országok polgárai közötti eszmecserét, megerősíti a kölcsönös megértést és toleranciát, lehetőséget teremt látókörük bővítésére, valamint arra, hogy – a testvérvárosi kapcsolatok kialakítása és a városhálózatok révén – kialakuljon bennük az Európához tartozás és az európai identitás érzése. Bár a program alulról építkező megközelítést alkalmaz, különösen a városhálózatok számára arra is lehetőséget biztosít, hogy az uniós prioritásokra összpontosítsanak. Céljai között szerepel például az, hogy javítsa a polgároknak az Európai Unió Alapjogi Chartájával kapcsolatos ismereteit, hozzájáruljon az európai parlamenti választásokon való magasabb arányú részvételhez és az inkluzív jelöltséghez, valamint fokozottabban felhívja a figyelmet a megkülönböztetésre, a rasszizmusra és azok következményeire.

CERV pályázatok listája ITT!

 

Kreatív Európa

A Kreatív Európa az Európai Bizottság programja a kulturális és audiovizuális szektor támogatására.

Az előző Kreatív Európa program után a Kreatív Európa a 2021-2027-es időszakban továbbra is támogatja az európai kulturális és kreatív szektorokat. A Program az előző program struktúrájára épít, és azt folytatja három ágból: „CULTURE”, amely a kulturális és kreatív szektorokat fedi le, az audiovizuális szektor kivételével; „MEDIA”, amely az audiovizuális ágazatot fedi le; valamint az „CROSS-SECTORAL strand”, amely valamennyi kulturális és kreatív ágazat tevékenységét lefedi.

Kreatív Európa pályázatok ITT!

 

Digitális Európa

A Digitális Európa program öt kulcsfontosságú területen nyújt projektfinanszírozást:

  • Szuper-számítástechnika
  • Mesterséges intelligencia
  • Kiberbiztonság
  • Korszerű digitális készségek
  • A digitális technológiák széles körű használatának biztosítása a gazdaságban és a társadalomban

A program célja, hogy áthidalja a digitális technológiákkal kapcsolatos kutatás, valamint a végtermékek piaci bevezetése közötti szakadékot. A program az európai polgárok és vállalkozások, különösen a kkv-k javát szolgálja. A Digitális Európa program keretében végrehajtott beruházások támogatják az Unió kettős célkitűzését – a zöld átállást és a digitális transzformációt –, valamint erősítik az Unió ellenálló képességét és digitális szuverenitását.

Digitális Európa pályázatok ITT!

 

European Solidarity Corps

Az Európai Szolidaritási Testület célja, hogy elősegítse a szolidaritást az európai társadalomban, bevonva a fiatalokat és a szervezeteket hozzáférhető és magas színvonalú tevékenységekbe.

A 2021–2027 közötti időszakra elkülönített 1,009 milliárd eurós költségvetéssel 270 000 lehetőséget kínál a fiataloknak, hogy önkéntes munkával vagy saját szolidaritási projektjeik létrehozásával segítsenek a társadalmi és humanitárius kihívások kezelésében.

Pályázati lehetőségek ITT!

 

European Social Fund +

Az Európai Szociális Alap Plusz (ESF+) a fő pénzügyi eszköz, amely erősíti Európa szociális dimenzióját a szociális jogok európai pillérének elveinek gyakorlati megvalósításával. Célja a foglalkoztatás, a munkaerő mobilitása, a társadalmi befogadás és a készségek.

Az ESF+ támogatja az EU-tagállamokat abban, hogy magas foglalkoztatási szintet, méltányos szociális védelmet, a szegénység felszámolását, valamint a zöld és digitális gazdaságra való átállásra kész képzett és ellenálló munkaerőt érjenek el. Az ESF+ költségvetése 87,9 milliárd euró a 2021–2027 közötti időszakra, amelyből 87,3 milliárd eurót az EU-tagállamok által végrehajtott megosztott irányítású terület (beleértve az ESF+ technikai segítségnyújtást (ESF+ TA)) és 676 millió eurót a foglalkoztatási és szociális területre Innováció (EaSI) terület költhet.

pályázati lehetőségek ITT!

 

HORIZON

A Horizon Europe az Unió fő kutatás- és innovációfinanszírozási programja. Kulcsszerepe van az éghajlatváltozás kezelésében és az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak elérésében, továbbá javítja az EU versenyképességét és elősegíti a gazdasági növekedést. A Horizon Europe megkönnyíti az együttműködést és növeli a kutatás és innováció szerepét az uniós szakpolitikák kidolgozása, támogatása és végrehajtása terén, egyúttal segít a globális kihívások kezelésében is. Támogatja a kiváló ismeretek és technológiák létrejöttét és jobb terjesztését.

Horizon pályázati felhívások ITT

 

ERASMUS+

Az Erasmus+ támogatja, hogy az érdeklődő szakemberek meghatározott ideig képzési tevékenységben vegyenek részt külföldi felnőttoktatási intézményekben.

Ezek a lehetőségek szervezett tanfolyamokon, külföldi képzési eseményeken való részvételt, illetve iskoláknál és más releváns szervezeteknél végzett szakmai látogatást (job shadowing) vagy szakmai megfigyelést foglalhatnak magukban.

Ezeknek a szervezeteknek a körébe többek között felnőttoktatási központok, felsőoktatási intézmények, közjogi intézmények és kutatóintézetek, valamint tanfolyamokat vagy egyéb képzési programokat biztosító szervezetek tartozhatnak.

A felnőttoktatással foglalkozó szakemberek további információkat találhatnak az európai felnőttoktatás elektronikus platformján (EPALE).

Időtartam

A képzési tevékenység időtartama nem lehet rövidebb 2 napnál, és nem haladhatja meg a 2 hónapot. Ebbe nem számít bele az utazással töltött idő.

Feltételek

Ahhoz, hogy valaki az Erasmus+ program keretében képzésben részesüljön külföldön, szervezetének pályáznia kell mobilitási projektben való részvételre.

A küldő szervezetnek korszerűsítést és nemzetköziesítést célzó európai fejlesztési tervet kell kidolgoznia. A felnőttoktatási intézményekben dolgozó szakemberek mobilitásának illeszkednie kell ebbe a tervbe. A mobilitási projektnek meg kell határoznia, hogy az intézmény alkalmazottjának milyen célokat kell teljesítenie a szakmai fejlődés terén. Ezen túlmenően gondoskodnia kell az elsajátított tudás megfelelő elismeréséről, valamint ezeknek az ismereteknek a küldő intézmény egészében történő megosztásáról.

Pénzügyi támogatás

Az EU abból a célból nyújt támogatást, hogy fedezze a külföldi tartózkodással kapcsolatban felmerülő utazási és megélhetési költségeket, illetve – szükség esetén – a tandíjakat, továbbá hogy szervezési támogatást biztosítson a részt vevő szervezetek számára.

A támogatást az EU biztosítja, de kezeléséről a részt vevő felnőttoktatási szervezetek gondoskodnak. Ők felelősek azért, hogy az egyéneknek a támogatást folyósítsák.

Pályázati tudnivalók

Pályázni felnőttoktatási intézmények pályázhatnak, ők választják ki saját alkalmazottaik közül a külföldi képzési tevékenységben részt vevő jelölteket.

A szakemberek kiválasztását tisztességes, átlátható és jól dokumentált módon kell lefolytatni.

A programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató) is részletes tájékoztatással szolgál ezekről a lehetőségekről:

A B. részben olvasható információk a pályázati és az odaítélési (a formai és a tartalmi) követelményekről, valamint a finanszírozási szabályokról.

A nemzeti irodák segíteni tudnak az esetleges kérdésekkel és a pályázati eljárással kapcsolatban.

 

I3 Project Grants

Innovation investments Strand 1 – DIGIT

Ez a pályázati felhívás vállalkozásokba és közigazgatásba történő beruházásokat céloz meg. Cél a digitális növekedési potenciál felszabadítása és innovatív megoldások bevezetése (mind a vállalkozások, mind a polgárok számára), a szolgáltatások elérhetőségének és hatékonyságának javítása, valamint a továbbra is fennálló digitális szakadék áthidalása.

Innovation investments Strand 1 – MANU

Ez a témakör az új vagy továbbfejlesztett termékek, folyamatok vagy szolgáltatások feldolgozóiparba történő bevonásának javítására összpontosít. A fejlett gyártás keretében innovatív technológiákat alkalmaznak összetett termékek előállítására és a folyamatok javítására a hulladék, a környezetszennyezés, az anyagfelhasználás és az energiafelhasználás csökkentése érdekében.

Innovation investments Strand 1-GREEN

A gazdaság élénkítése a zöld technológia révén, valamint fenntartható ipar/közlekedés megteremtése. Támogatást nyújt a fenntartható élelmiszerrendszerekbe, a fenntartható mezőgazdaságba, a tiszta és hatékony energiába, a fenntartható iparba, az építésbe és felújításba, a fenntartható mobilitásba, a szennyezés megszüntetésére és az éghajlati fellépésekre irányuló interregionális beruházásokhoz.

 

Justice Programme

Az Igazságügyi Program 2021 és 2027 között fut. Finanszírozást biztosít a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés támogatására, például a bírák és más jogalkalmazók képzésére, valamint a polgárok és a vállalkozások igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférésére. Hozzájárul a jogállamiságon, többek között az igazságszolgáltatás függetlenségén és pártatlanságán, a kölcsönös elismerésen, a kölcsönös bizalomon és az igazságügyi együttműködésen alapuló európai igazságszolgáltatási térség további fejlesztéséhez. Erősíti a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat.

Ez a program az Állampolgárok, Egyenlőség, Jogok és Értékek programmal együtt egy új Igazságosság, Jogok és Értékek Alap (CERV) részét képezi.

pályázati lehetőségek ITT!