Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A norvég civil támogatási alap átfogó, általános céljai és várt eredményei

Az EGT/ Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. Az Alap várt eredményei:

 • a demokratikus értékek érvényesülése, ideértve az emberi jogokat;
 • az erősödő állampolgári aktivitás és részvétel a közügyek alakításában;
 • az érdekképviseleti tevékenységek erősödése;
 • a hálózatokban, szövetségekben működő civil szervezetek együttműködésének fejlődése;
 • a civil szervezetek kapacitásának megerősítése, a civil szektort támogató környezet kialakulása;
 • jelentősebb hozzájárulás a fenntartható fejlődés eléréséhez;
 • a megadott célcsoportok számára alapvető jóléti szolgáltatások fejlődése;
 • a társadalmilag sérülékeny csoportok megerősödése.

A pályázati felhívás konkrét célja

Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása. A támogatható tevékenységek témája kizárólag az NCTA horizontális szempontjainak valamelyike (vagy közülük több) lehet, azaz:

 • az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok érvényesítése (elsősorban etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján) azaz esélyegyenlőség;
 • a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták és a szélsőségek visszaszorítása;
 • a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a multikulturalizmus, a társadalmi befogadás és sokszínűség erősítése;
 • a szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma népesség helyzetére);
 • a nemek közti egyenlőség elősegítése; továbbá a nemi és családon belüli erőszak, valamint az emberkereskedelem visszaszorítása.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a fenti ügyeket (közülük egyet vagy többet) a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletcselekmények elleni fellépés felől közelítik meg.

Olyan akció- és kampányötleteket várunk tehát, amelyek a fent részletezett területek valamelyikén jelentkező konkrét és aktuális problémákra hívják fel a figyelmet, embereket motiválnak az ezekkel kapcsolatos fellépésre, és hatékonyan járulnak hozzá a problémák megoldásához, a fennálló helyzet megváltoztatása, javítása érdekében. Előnyben részesülnek a minél változatosabb, egyebek között modern online eszközöket alkalmazó kezdeményezések és/vagy a más módon kreatív, innovatív megoldások, melyek hatékonyságát a pályázó képes érvekkel alátámasztani. Előnyt jelent továbbá, ha az akció/kampány széles célcsoportokat szólít meg üzenetével, illetve új célcsoportokat képes elérni.

Konferenciák, fesztiválok, táborok, évente és/vagy rendszeresen megrendezett események, túlnyomóan sport vagy kulturális, jótékonysági vagy közösségépítési célú rendezvények nem minősülnek akciónak a jelen pályázati felhívás értelmében.

Az NCTA e felhívás keretében sem támogat politikai szervezeteket vagy azok jelöltjeit, pártpolitikai akciókat és tevékenységeket.

forrás, bővebben: norvegcivilalap.hu