Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Ezen altémában pályázni lehet ismeretterjesztő és környezetkultúra:

 1. programra/rendezvényre,
 2. programsorozatra - amennyiben tematikailag összefüggő rendezvényekről van szó. 

Egy pályázó fenti kategóriákban több pályázatot is benyújthat, külön-külön pályázati adatlapon. 

A kollégium előnyben részesíti és elsődlegesen olyan rendezvényeket kíván támogatni, amelyek más forrással (saját erő, egyéb támogatás, bevétel) is rendelkeznek a megvalósításhoz, az/azok a pályázati adatlap költségkalkulációjában megjelölésre, a pályázati cél leírásában kifejtésre kerül/nek. 

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

A támogatás forrása: a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft 

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%. 

Altéma kódszáma: 201108/123 

Pályázók köre: jogi személyek, egyéni vállalkozók. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama:2018. október 1.–2019.szeptember 30. 

Finanszírozás módja:

A költségvetési támogatás folyósítására

 • 3.000.000 Ft-ot nem meghaladó támogatási összeg esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § szerinti támogatási előlegként;
 • a 3.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó támogatási összeg esetében a támogatási szerződésben meghatározott módon, támogatási előlegként, valamint az Ávr. 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor. 

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát köteles befizetni. A nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft + 27% áfa összegnél. A nevezési díjat a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.  

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,
 • bérleti díj (helyiség, eszköz, stand),
 • csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, más alapanyag beszerzésére nem),
 • jutalomkönyvek vásárlása.
 • reklám- és propagandaköltség - maximum az igényelt támogatási összeg 10%-a (pr-dokumentumok nyomdaköltsége ideértendő),
 • szakmai anyagköltség (a betétlapon részletezett költségvetés tartalmazza a felhasználandó tételek pontos megnevezését),
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem igényelhető/nem elszámolható),
 • szállítási költség,
 • utazási költség. 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt. 

Üzemeltetési és fenntartási kiadásokra (rezsiköltség) támogatás nem igényelhető és nem számolható el. 

Határon túli pályázó esetében – amennyiben nem rendelkezik magyarországi számlaszámmal - a támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon kötelezően feltüntetett pénzügyi lebonyolítón keresztül történik, a majdani szerződésben meghatározott feltételek szerint. Támogatott pályázat esetén felhívjuk határon túli pályázóink figyelmét, hogy a lebonyolítónak – az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók menüpontban szereplő pontban leírt feltételeknek megfelelően, kötelező regisztrálnia.

forrás, bővebben: nka.hu