Milyen típusú munkakörök, feladatok fordulhatnak elő a szektorban?

(Természetesen ezek általános megfogalmazások, melyek vélhetően tükrözik a munkák természetét, ha nem is mindenhol így nevezik el őket…de hát nem is a megnevezés a fontos:)

•    Egy feladat teljes körű átlátása és elvégzése
Itt általában projekt, program alapú munkák fordulnak elő, melyek pályázati pénzből vagy egyéb támogatásból valósulnak meg. A teljes folyamat az adott programvezető kezében van. A program kitalálásától a forrás megszerzésén keresztül a program lebonyolításán át a beszámoló elkészítéséig az adott programfelelős tevékeny munkájára van szükség.

Sokrétű munkára, sokfajta tudás felhasználására ad lehetőséget. Nem mindenki szereti az ennyire átfogó munkákat, és nem is mindenki alkalmas rá, bár minden fázisát meg lehet tanulni. Összefüggések és munkafolyamatok átlátását, jó strukturáló, szervezési készséget, jó kommunikációs képességeket, nagymérvű önismeretet, leginkább korlátaink ismeretét, önkritikát igényel. Ezeknek hiányával nem csak a program megvalósulását kockáztatjuk, hanem igen gyakran a szervezet létét is.

Ahol egy pályakezdő beléphet ebbe a folyamatba, az a programasszisztensi munkakör.
Lehetőség van a készségek gyakorlására, az egyes folyamatokban való részvételre, valamint a teljes folyamat áttekintésére. Betekintést nyerünk a projekttervezésbe, a lebonyolításba, az adminisztrációba. Általában a pénzügyi tervezésre, elszámolásra még csak rálátást nyújt, és adminisztratív feladatokat ad, de a felelősséget nem ruházza át. Ez nem jelenti a felelősség hiányát, de a döntés, a konkrét teher nem az asszisztens vállát nyomja.

•    Bevonnak a döntésbe, felelősséggel ruháznak fel
A szervezetek méretétől függően, általában abban, hogy hogyan valósítsuk meg az alapításkor kitűzött célokat, a munkatársakat be szokták vonni. A klasszikus civil szervezetek konstruktívan gondolkodó munkatársakat választanak. A vezetés sokkal gyakrabban személyközpontú, a szervezeti struktúra kevésbé hierarchikus, mint a több száz főt foglalkoztató szervezeteknél, és ennek sok pozitív hatása van.  A munkahelyi életünk és a magánéletünk alapvető értékrendje, az elérendő célok megegyeznek, a kettő között nem tátong nagy szakadék, és ez nagyfokú biztonságot, komfortot okoz.

Élhető munkahely
A sokfajta munka, a projekt és program alapú szerveződés az adott program megvalósulását tekinti célnak, és ezért nemcsak 8 órában alkalmaz munkaerőt, hanem gyakorta megjelenik a 4, 6 órás foglalkoztatás, a megbízási szerződéssel történő foglalkoztatás, a gyakornokok, önkéntesek foglalkoztatása. A munkavégzés helye, ha az elvégzendő feladat megengedi, nem helyhez kötött, lehet távmunkában otthonról végezni. Így a családdal rendelkezők jobban össze tudják egyeztetni egyéb feladataikkal. A lényeg, hogy a vállalt feladat el legyen végezve. Ehhez felelősségteljes emberekre van szükség, akik belülről motiváltak, megbízhatóak.

Öntevékeny szektor
Ezt a megnevezést nemcsak a civil szektorra, de a benne dolgozókra is alkalmazhatjuk. Ha van ötleted, ambíciód és az egybevág a szervezet céljaival és beleilleszkedik a szervezeti kultúrába, akkor azt meg tudod valósítani. Természetesen, ha megtalálod hozzá a forrásokat. Ugyanakkor jó, értelmes cél mellé pályázatot vagy támogatót találni a mai világban nem lehetetlen. A vállalatok egyre nagyobb számban indítanak társadalmi szerepvállalás programokat, aminek a megvalósításhoz a hidat a civil szervezetek jelentik.

Ugyanez a helyzet a képzésekkel, a konferenciákkal. A szervezeteknek fontos, hogy munkatársaik szakmájukban tájékozottak legyenek és hitelesen tudják képviselni szakmai rendezvényeken a szervezetet. Így sok lehetőség tárulhat elénk a folyamatos tanulásra, a különböző rendezvényeken való részvételre. Kutassuk azokat a lehetőségeket, amelyek nekünk is és a szervezetnek is hasznosak lehetnek.

Gyakornokok
A szervezetek nagy része szívesen vár gyakornokokat. Az egyetemi évek alatt megkezdett munka a későbbiek során nagy segítséget jelent az álláskeresésben. A civilekre jellemző rugalmasságból kifolyólag jól összeegyeztethető a tanulmányokkal, és a szakmai önéletrajzban is jól mutat. A civileknél végzett gyakorlat azoknak is hasznos, akik később a for-profit szektorban szeretnének elhelyezkedni, hiszen itt teljes folyamatok betekintésébe kapnak lehetőséget, és beletanulhatnak a hatékony munkavégzésbe.

Karrier
A civil szektor karrier fogalma egy kicsit különbözik a jól ismert karrier értelmezésnél. Itt nem feltétlenül az elért pozíció nevében vagy a ranglétrán felfelé haladásban fejeződik ki, sokkal inkább jelenti a szakmai kompetencia egyre szélesebb körű elismerését, nagyobb, testreszabott feladatokat, belső megelégedést, valamint szakmai munkánk külső elismertségét. Sőt, a tapasztalat, a gyakorlat jövedelemnövekedésben is kifejeződhet, de elég ritka esetben társul vállalati gépkocsival. A nagyvállalatoknál is rendszeresített juttatások azonban már ebben a szektorban is megjelennek, így az utazási támogatás, telefonhasználat, étkezési jegy és a juttatások egyéb fajtája sem ismeretlen.

Önkéntesség
Akik a for-profit szektroban helyezkednek el, gyakran végeznek önkéntes munkákat különböző társadalmi szervezeteknél. Ennek hasznosságát – lelki egészség, csapatépítés, vállalati stratégia erősítése – a cégek is felismerték, és társadalmi szerepvállalás programokban vállalati önkéntességi akciókat szerveznek. Ilyenkor az adott vállalat munkatársai együttműködésben egy civil szervezettel közösen tevékenykednek egy közös, közhasznú célért. Leggyakrabban közterek, középületek felújításában, közösségi terek kialakításában és helyrehozásában végeznek tevékenységeket. Ahol erre nincs lehetőség, ott a munkatársak önmaguknak keresnek olyan civil szervezeteket, akik várják önkéntesek segítségét. Egyre többen ismerik fel annak szükségességét, hogy szűkebb közösségük, lakóhelyük életébe aktívan bekapcsolódjanak, ezzel elégítve ki természetes emberi igényüket az életükbe való aktív részvétel iránt. 

Ha a szektorban keresünk munkát, pont annyira legyünk tudatosak, mint minden egyéb munkahely keresésnél. Nézzünk utána a szervezetnek, ahol dolgozni szeretnénk: a szervezetek alapító okirata, gazdálkodása, alapadatai mindenki számára elérhetőek (például az Adhat Adatbázisban).

Milyen önéletrajzot írjunk a jelentkezéskor?
Milyen interjúra számítsunk?