Tájékozódjunk

Elsőként ássa bele magát a témába! Mi áll az ügy hátterében, kik hozzák a döntéseket, hol tart a döntéshozatali folyamat? Várnak-e észrevételeket, és ha igen, milyen módon és mikor?


A témától függ, hogy merre kell keresni a háttér-információkat. A tájékozódáshoz helyi ügyekben érdemes a személyes kapcsolatainkat használni. Minden esetben segít az internet: a döntéshozók, a szakterület, a település, a szakminisztérium vagy közigazgatási szerv honlapja kiindulási alap lehet a tájékozódáshoz.

Közérdekű adatokat minden közfeladatokat ellátó államigazgatási szerv kezel, ezek az adatok nyilvánosak, az ezekhez való hozzáférés minden állampolgár számára nyitott. Amennyiben megkeressük őket és nyilvános, közérdekű adatokat kérünk tőlük, azokat rendelkezésünkre kötelesek bocsátani e-mailben, levélben, telefonon vagy az interneten keresztül.
A nyilvános adatok, közérdekű információk körét és ezek hozzáférési szabályait az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendezi.

A tájékozódásban további segítséget nyújthat a témában érintett, azzal foglalkozó, a területen tevékenykedő civil szervezetek megkeresése. Ehhez használhatjuk az adjukossze.hu -n működő civil szervezeti adatbázist is.

Keressünk társakat

Sokkal több esélye az érdekérvényesítésre akkor, ha másokkal együtt képviseli álláspontját. Érdemes megkeresni azokat, akik az adott kérdésben ugyanúgy érintettek, akikről feltételezhető, hogy ugyanaz az érdekük, ugyanaz a véleményük, mint nekünk. Társaink nem csak állampolgárok lehetnek (például szülők az óvodából, lakosok a térről, közlekedők az autópályán), hanem vállalkozások, államigazgatási szereplők (például az önkormányzat) vagy civil szervezetek.

Érdemes utánanézni, hogy van-e olyan szerveződés, amely már tett valamit a dologgal kapcsolatban, akihez csatlakozni lehet. A folyamat sikerességét nagyban segítheti a társadalmi egyeztetésben való jártasság. Érdemes olyan szervezetet, intézményt bevonni szervezőként, szakértőként, támogatóként, amelyik megfelelő jártassággal bír ezen a területen, és nyitott arra, hogy ezt átadja másoknak is.

A tettek mezejére lépve

Akár egyedül, akár társakkal fog neki, számtalan lehetősége van arra, hogy véleményének hangot adjon. Egyértelmű álláspontot érdemes kialakítani, amit könnyen és hatékonyan lehet kommunikálni.

Helyi ügyekben, amikor a döntés a helyi önkormányzat kezében van, az önkormányzati törvény lehetőséget biztosít az állampolgároknak a véleménynyilvánításra, részvételre. A szabályozás önkormányzatonként eltérő, érdemes a lehetőségekről helyben tájékozódni.

Amire rendszerint lehetőségünk van:
 

  • közmeghallgatáson való részvétel;
  • fórumokon (község- és várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, falugyűlés stb.) való részvétel;
  • testületi üléseken, bizottsági üléseken való részvétel megfigyelőként, szakértőként, külső tagként;
  • helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítása;
  • lakossági aktivitás elősegítése, közmeghallgatás, fórumok, aláírásgyűjtés, tűntetések kezdeményezése, szervezése;
  • szakértői anyagok készítése és készíttetése;
  • közigazgatási felügyeleti szervhez való fordulás.


Eszközök, amelyek alkalmasak lehetnek a döntéshozó folyamatok befolyásolására:

Beadvány, levél küldése, vélemény megfogalmazása
Ha a közigazgatási szervezetek, önkormányzatok szervezett, nyílt lehetőséget biztosítanak az egyeztetésre az állampolgároknak, célravezető a felkínált lehetőségek (honlapon keresztül történő véleményezés, fórumok tartása, egyeztető testületek munkájának befolyásolása) kihasználása. Ha ilyen lehetőség nincs, akkor a megfogalmazott véleményt közvetlenül (beadvány vagy levél formájában) lehet eljuttatni a döntéshozókhoz. Az államigazgatási szervek – belső szabályzataik alapján – kötelesek a beadványokkal foglalkozni, arra reagálni.

Szóróanyag készítése, osztogatása
Készíthet lényegre törő, közérthető szóróanyagot, amelyet az érintettekhez – magánszemélyekhez, civilekhez, esetleg vállalatokhoz – el lehet juttatni. Érdemes előre átgondolni, hol és mikor kell a szóróanyagot szétszórni ahhoz, hogy a leghatékonyabban célba érjen. Amennyiben közterületen terjesztik, nem kell előzetes engedélyt kérni. Érdemes figyelni arra, hogy a szórólapot osztó személy legyen megfelelően tájékozott, képes legyen pontos és érthető információt szolgáltatni a problémáról, ügyről és a tervezett lépésekről.

Plakátozás
Egy jól megtervezett plakát nagyszerű közvetítője lehet az üzenetünknek. Viszont a rossz kivitelezés egy plakáton sokkal feltűnőbb, mint egy szóróanyagon. Fontos, hogy plakátot csak az arra kijelölt helyre szabad ragasztani.

Sajtó
A sajtó elérése, a nyomtatott és elektronikus médiában való megjelenés sokat segíthet a figyelem felkeltésében, a kitűzött célok elérésében. Attól függően keressük meg a számunkra tökéletes médiumot, hogy mekkora csoportot érint az ügyünk.

Aláírásgyűjtés
A hivatalos aláírásgyűjtéseken (helyi népszavazás, népi kezdeményezés) kívül bárki aláírásgyűjtésbe foghat az adott témában érintettek csoportjában. Ezen a módon bizonyítani lehet a képviselt vélemény támogatottságát. Maga az aláírásgyűjtés emellett lehetőséget teremt a partnerkeresésre, a többi érintett álláspontjának megismerésére. Figyelni kell azonban néhány szabályra (például közterület foglalási engedély, magánlaksértés elkerülése).

Rendezvény
Az érintettek számára fórumot, találkozót is össze lehet hívni, ahol megvitathatják, összevethetik egymással és a döntéshozókkal az álláspontjaikat. Próbálhatunk olyan támogatót szerezni, aki egy rendezvényhelyszín rendelkezésünkre bocsátásával támogatja az ügyet, de lehetőségünk van utcai rendezvények tartására is (ez esetben be kell tartani a gyülekezési jogi szabályozást).
A helyszín mellett az időpont kiválasztása is fontos, hiszen az érintettek csak abban az esetben tudnak eljönni, ha az nem ütközik más fontos teendőikkel. A rendezvény sikerének másik kulcsa, hogy akik szívesen részt vennének rajta – érintettek, döntéshozók –, értesüljenek róla, és érezzék, hogy véleményüket, észrevételeiket figyelembe is fogják venni, lehetőségük lesz azt érdemben kifejteni és a többiekkel megvitatni.
A rendezvényen a helyzet elemzése és a vélemények ütköztetése mellett érdemes a további lépések, lehetőségek kitárgyalására is időt szakítani, amit kísérhet a feladatok leosztása.

Alapítson civilszervezetet!

Ha másokkal együtt, mint hivatalosan bejegyzett szervezet kíván tenni az ügy érdekében, és van rá ideje, energiája, akkor ne habozzon, alapítson civilszervezetet. Tovább