Miért civil szervezeteken keresztül?

Sokaknak van szüksége segítségre, olyanoknak, akiket nem ismerünk, akikkel nem találkozunk, és nem tudják elmondani nekünk, pontosan mire van szükségük. Vannak azonban, akik jól ismerik a problémákat, jól ismerik a segítségre szorulókat, kapcsolatban vannak velük, és tudják, hogy mivel lehet leghatékonyabban segíteni. A civil szervezetek azért dolgoznak, hogy szakmailag megalapozottan, szervezetten nyújtsanak megoldást a társadalom bizonyos problémáira. Sokan közülük jól ismerik a valós igényeket, és olyan programokat dolgoznak ki, melyeken keresztül mi magunk is hatékonyan tudunk segíteni, részt venni a feladatok, társadalmi problémák megoldásában, környezetünk szépítésében, életünk jobbá tevésében.

Az adományozás folyamata

Az elhatározás és az informálódás
Amennyiben eldöntötte, hogy adományával támogatni szeretne egy ügyet, egy civil szervezetet, tájékozódjon! Járjon utána, hogy az Ön számára fontos témakörben ismer-e civil szervezetet, vagy ismerősei tudnak-e ajánlani egyet. Ha nem, akkor próbáljon meg a tájékozódást segítő adatbázisokból (birosag.hu, civil szervezeti adatbázis) elindulni. Ha egy civil szervezet adománykérése, felhívása jutott el Önhöz, akkor erről a szervezetről, programjairól próbáljon meg részletes információkat szerezni. (Civil szervezetek átláthatósága)

Mit adhatok?
Adomány lehet bármilyen formában adott támogatás, azaz lehet pénz-, tárgy- vagy szolgáltatásbeli adomány, illetve ehhez kapcsolódóan az önkéntes munka is az (bár az adományozás szabályairól szóló 350/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet az önkéntes munkavégzést nem tekinti annak, és az önkéntes munkát külön törvény szabályozza). Sőt, az adományozás egy speciális formáját jelenti a személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlása is. Mielőtt megkeres egy civil szervezetet, vagy reagál a kérésére, tájékozódjon, hogy pontosan mire is van szüksége.

Kinek adhatok?
Adományt bármely szervezetnek lehet juttatni, de adókedvezményt csak a társasági adó alanyai vehetnek igénybe, ha a támogatott szervezet rendelkezik közhasznú jogállással.

Ki lehet adományozó és milyen jogok illetik meg őt?
Minden magyar, vagy Magyarországon adózó magánszemély, illetve jogi személy lehet adományozó, támogató, és amennyiben a társasági adó alanya közhasznú szervezetnek adományt nyújt, akkor az államtól egy bizonyos mértékű adókedvezmény illeti meg.

Az adományozás
Ha már eldöntötte kinek szánja adományát, megfelelően informálódott a szervezetről, akkor nincs más hátra, mint felvenni a kapcsolatot velük, hogy megtudja, milyen módon juttathatja el adományát hozzájuk. Ha szeretné biztosan tudni, hogy adománya a szándéka szerint kerül felhasználásra, és a civil szervezet nem egy előre megjelölt célra kéri Öntől a támogatást, akkor kérheti adományozói szerződés megkötését is. Ebben Önnek lehetősége van meghatározni, hogy adományát milyen célra használhatja fel a kedvezményezett civil szervezet, illetve további kikötéseket is tehet (például arról, hogy hogyan számoljon be Önnek az adomány felhasználásáról).

Ha önt kereste meg egy civil szervezet, vagy egy szervezet által felkért adománygyűjtő, akkor az alábbiakat érdemes figyelembe venni:

  • az adományt gyűjtő civil szervezet nevében eljáró személy (legyen az a szervezet munkatársa, vagy az adománygyűjtésre felkért közvetítő) köteles igazolni magát és a szervezetet: rendelkeznie kell egy felhatalmazással, melyet a szervezettől kapott, és egy törvényszéki nyilvántartásból származó hiteles kivonattal. (Természetesen lakásába, magáningatlanba nem köteles Ön beengedni az adománygyűjtőt.)
  • az adományt gyűjtő szervezetnek, illetve a nevében eljáró személynek tájékoztatnia kell az adományozót arról, hogy mi az adománygyűjtés célja, és hol tud az adomány felhasználásáról tájékozódni.

Amennyiben egy szervezet pénzgyűjtő dobozban/urnában kéri elhelyezni az adományt, akkor az adományozó figyeljen arra, hogy csak akkor adjon, ha a dobozon jól látható módon fel van tüntetve a szervezet neve és egyértelmű elérhetősége.

Ha egyéb módon – akár telefonon, interneten, hirdetésen, stb. – találkozik adománykéréssel, figyeljen arra, hogy az adománykérő szervezetnek minden esetben kötelező feltüntetnie nevét, elérhetőségét (székhelyének címét, és ha van, weboldalának címét és telefonszámát).

Az adományozás után
Kövesse figyelemmel a jövőben is a szervezet munkáját, munkásságát és eredményeit. Ezzel nem csak azt tudja ellenőrizni, hogy a szervezet hogyan használja fel az adományokat, hanem azt is, hogy az Ön számára fontos program, projekt hogyan halad, és ha a későbbiek során ismét adományozna, már könnyebben és hatékonyabban tud majd dönteni. Ha ideje és energiája engedi, önkéntesként is csatlakozhat a civil szervezet munkájához.

A szervezeteknek az adományok felhasználásáról be kell számolniuk a nyilvánosság és az átláthatóság feltételei szerint: amennyiben van a szervezetnek saját weboldala, ott kell megjelenítenie azt, hogy mikor zajlott az adománygyűjtés, milyen célra, és a cél szerinti felhasználás hogyan történt meg, az adománygyűjtésből összesen befolyt támogatásból mekkora összeget mire fordítottak.

Amennyiben a szervezet csatlakozott az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexéhez, egyéb adatokat is fel kell tüntetnie a felhasználásról, pl. hogy az adományok (amennyiben pénzbeliek) hány százaléka lett a célra, és hány százaléka a célt támogató működésre felhasználva.

A szervezetek kötelesek közhasznúsági mellékletüket közzétenni (honlapjukon is), amiből hivatalos adatokat is megismerhet bármely érdeklődő, így az adományozó is.

Kapcsolódó kérdések:
Milyen a felelős adományozó?
Hogyan és mit adjunk?

További kapcsolódó kérdésekre választ a Gyakori kérdések rovatban, a Forrásszervezés (civil szervezetek számára) és a Segítenék (magánszemélyeknek) témák alatt talál.

A www.adjukossze.hu oldal bankkártyával és telefonon támogatható szervezeteket, adománygyűjtéseket talál, ahol közvetlenül adományozni is tud.

Kapcsoló törvények, jogszabályok:

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
2017. évi CL. Törvény az adózás rendjéről
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről