A Fővárosi Törvényszék végzései alapján most már úgy tűnik, kialakul annak a gyakorlata, hogy a közfeladat, illetve közhasznú tevékenységek megjelölése körében az Ectv. 2. § 19. pontjában szereplő meghatározás alapján a létesítő okiratban milyen jogszabály-helyet kell megjelölni. Eszerint

  • szükséges, hogy a jogszabály-hely feladatot telepítsen és ne pusztán célt tűzzön ki, a célkitűzés, deklaráció nem elégséges, az adott célkitűzés megvalósítására, illetve annak módjára vonatkozó egy vagy több feladatot kell megjelölni;
  • szükséges, hogy a jogszabály-hely a feladat megvalósításának kötelezettségét - részben vagy egészben - az államhoz, vagy valamilyen önkormányzathoz telepítse,
  • ezekhez kapcsoltan kell a feladatok megvalósítását szolgáló közhasznú tevékenységeket rögzíteni a létesítő okiratban,
  • a létesítő okiratban a közhasznú tevékenységeket nem elegendő általánosságban, típusok szerint megjelölni, hanem konkrét egyesületi tevékenységeket kell rögzíteni,
  • a tevékenységek körében külön meg kell jelölni, hogy melyek a közhasznú és a nem közhasznú tevékenységek; nincs akadálya annak, hogy valamennyi tevékenység közhasznú legyen.