Közhasznú tevékenységet végző civil szervezet az, aki 

  • valamely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3/A.§ (1) bekezdése szerinti állami vagy önkormányzati közfeladatot lát el közvetlenül, vagy közvetetten [Civil tv. 2.§ 20.],
  • mely közfeladat és az ellátása érdekében végzett tevékenység a létesítő okiratában a szervezet céljaként a közfeladatot előíró pontos jogszabályi hely megjelölésével szerepel, továbbá 

amennyiben a szervezet tagsággal rendelkezik (azaz egyesület), szintén a létesítő okiratban kinyilvánítja, hogy ezen tevékenysége végzése körében nyújtott közhasznú szolgáltatások mindenki számára (nem kizárólag a tagoknak) elérhető [Civil tv. 34.§].