CivilTech
Közhasznúság
Közhasznúság
Milyen kedvezmények illetik meg a közhasznú szervezeteket?


10252A közhasznú szervezetet a közhasznú besorolás nélküli szervezetek alapvető kedvezményein túl az alábbi kedvezmények illetik meg:
- állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést csak akkor köthet, ha az érintett civil szervezet közhasznú jogállással rendelkezik (35. §)

- A közhasznú szervezetek számos adókedvezményben is részesülnek, különösképpen:

  • Mentesülnek az ÁFA megfizetése alól az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFAtv.) 85. §-ában taxatíve felsorolt esetekben. Az ÁFAtv. 257/A. § továbbá lehetővé teszi, hogy külföldi adományozás és segély esetén az abból beszerzett termék és szolgáltatás után a közhasznú szervezetre áthárított ÁFA-t vissza lehet igényelni, feltéve, hogy a termék illetve a szolgáltatás beszerzésére a közhasznú feladat ellátása érdekében került sor;
  • mentesül a személyi jövedelemadó alól a közhasznú egyesület részéről a közhasznú feladat ellátásával magányszemélynek nem pénzbeli juttatás, illetőleg a pénzbeli juttatás minimálbér 50%-át meg nem haladó összegben havonta történő juttatás (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény I. mellékletének 3.3. pontja alapján);

- A közhasznú szervezetek társasági-adó alapjának megállapítására általánosságban is kedvezőbb társasági-adó szabályok vonatkoznak (Taotv. 9. §);

- A közhasznú szervezet szolgáltatásainak igénybevevőit is kedvezmények illetik

- Csak a közhasznú szervezetek jogosultak támogatóik számára a kedvezményre jogosító igazolások kiadására.

frissítve: 2018.04.21.

 

További útmutatók közhasznúság témában:

Közhasznú vagy sem? - Ha már tudjuk, hogy civil szervezetet kívánunk létrehozni, tisztázzuk, hogy közhasznúak kívánunk-e lenni vagy sem.

Hogyan szerezhető meg a közhasznú minősítés?

A felügyelő bizottság — mit kell tudni róla?

Hogyan szűnhet meg a közhasznú státusz?
Hír
A 17KOZ és a 19MKOZ Közlemény elérhető az Adóhivatal honlapján
Hír
Noha a rendszer már több mint 5 éve működik jelenlegi formájában, a CIC-ek eredményességéről, hatékonyságáról kevés a visszajelzés.
Hír
A pozitív élmények, adott esetben a nevetés, a jókedv elősegítik a gyógyulást, ebben ma már a legtöbb szakember egyetért. Az élményterápiás alkalmak ilyen pozitív hatást válta ...
Hír
Meglepetésre nem kettő, hanem négy hónappal tolják ki a korábban érvényben lévő határidőt a banki adategyeztetés elvégzésére, pedig a Bankszövetség is csak szeptember 30-ig ké ...
Hír
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által koordinált program idei első pályázati felhívásai már elérhetők az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő oldalán.
Címkék