Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Pályázati felhívás

az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének

titkársági feladatainak ellátására

Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete (ASZÖT) célja, hogy az adománygyűjtés erősödjön Magyarországon, pozitív irányban változzon az adománygyűjtést és a filantrópiát segítő közvélekedés és a jogi szabályozás, emellett növekedjen az átláthatóság, ezzel is biztosítva a tudatos adományozói magatartás megerősödését Magyarországon. E célja érdekében a Testület felügyeli az Adománygyűjtő szervezetek Etikai Kódexének működését, a csatlakozó szervezeteket, népszerűsíti az Etikai Kódexet, az adománygyűjtés aktuális kérdéseiről véleményt nyilvánít, állásfoglalásokat tesz közé. Létrehozhat céljai elérését segítő szerveket, testületeket, melyeknek működését felügyeli és évente egyszer, közgyűlésén áttekinti. Az Adománygyűjtők Önszabályozó Testülete önszerveződő csoport, bejegyzett formája nincsen. Legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. Jelenleg működő szervei továbbá az Etikai Bizottság és a Kezelőszerv. Ezek ugyancsak a Testületnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, beszámolóikat tehát a Testület hagyja jóvá az éves közgyűlésen. A szervezetről bővebb információk olvashatóak az ASZÖT honlapján: atlathatosag.eu.

Az ASZÖT működésének operatív támogatása illetve a fejlesztési feladatok menedzselése céljából egy titkárságot működtet. A titkársági feladatokat, mint kezelőszerv illetve a működéshez szükséges jogi személyi hátteret a testület létrehozása óta átmenetileg a NIOK Alapítvány látta el, a pályázat célja egy végleges, hosszú távon működő titkárság felállítása, amely megfelelően támogatja az ASZÖT által kitűzött célokat, melyek:

 • Az etikus és átlátható adományszervezés illetve az ASZÖT tevékenységének széles körben való megismertetése és elfogadtatása, ennek érdekében megfelelő kommunikációs és adományfejlesztő projektek kidolgozása, amelyek növelik a program ismertségét, elfogadottságát;
 • A tagsági kör jelentős bővítése;
 • Az ASZÖT operatív működésének és finanszírozásának zökkenőmentes biztosítása.

Mivel a titkárság finanszírozása jelenleg csak részben megoldott, ezért a feladat része a működtetés stabil finanszírozásának megteremtése is (tagtoborzás és/vagy célzott támogatások megszerzése útján).

Pályázatot nyújthatnak be:

 • Non-profit szervezetek;
 • Vállalkozások;
 • Magánszemélyek.

A titkársági feladatok:

 • állandó elérhetőség, rendelkezésre állás,
 • honlap fenntartása és frissítése,
 • levelezőlisták kezelése,
 • Facebook oldal kezelése,
 • szervezetek monitorozása, annak koordinációja,
 • szolgáltatási díjak pénzügyi adminisztrációja,
 • jelentkezések, érdeklődések kezelése.

További feladatok:

 • Kommunikációs feladatok koordinálása (adományozási ügyek nyomon követése, aktualitásokra állásfoglalások kiadása, PR megjelenések generálása, rendezvények szervezése, rendezvényeken való megjelenés, védjegy népszerűsítése, vállalatok és egyéni adományozók felé kampányok szervezése, 1% kapcsán kommunikációs aktivitás).
 • Érdekvédelem koordinálása (közös fellépés, szakértői anyagok elkészíttetése).

Elvárások a pályázóval kapcsolatosan

 • Civil szervezeti működtetés során szerzett teljes körű, legalább 5 éves tapasztalat;
 • Civil szervezetek közötti együttműködésben szerzett tapasztalatok;
 • Anyagi források megszerzésével kapcsolatos megfelelő háttér, tapasztalatok;
 • A feladatok ellátásában résztvevő személy vagy személyek megfelelő tudása tárgyalási, kommunikációs, projekt menedzsment és adminisztrációs területeken.

A feladatok elvégzéséhez az ASZÖT az alábbi támogatást nyújtja a titkárság irányába:

 • Kapcsolatok, kommunikációs csatornák biztosítása tagtoborzás céljából;
 • Referenciák biztosítása támogatások megszerzéséhez;
 • Esetenként személyes részvétel PR illetve reprezentációs célból;
 • A feladatok ellátásához szükséges döntések meghozatala a Testület részéről;
 • Problémás esetekkel kapcsolatos döntések meghozatala az Etikai Bizottság részéről.

A NIOK Alapítvány a nyertes pályázó számára természetesen biztosítja az alapítás óta elvégzett titkársági feladatok, kapcsolódó anyagok és információk megfelelő átadását.

Működési konstrukció:

Rövid távon (kb. 1 év) az ASZÖT működtetésének jogi személyi hátterét még a NIOK Alapítvány adja. A titkársági feladat része a hosszú távon önálló működés jogi kereteinek kialakítása is.

A titkársági feladatok ellátására jelenleg 500 000 forint alap + évente 500 000 forint tagdíj (a jelenlegi tagok tagdíja) áll rendelkezésre, a működéshez szükséges további források biztosítása (további tagok tagdíjai és/vagy támogatások) a titkárság feladata. A pályázatban megfogalmazott ajánlatnak ezen kereteket figyelembe kell vennie.

A titkársági feladatok ellátása az alábbi konstrukciókban történhet:

 • Munkaszerződés
 • Megbízási szerződés
 • Vállalkozási szerződés

A rendelkezésre álló keretek szűkössége miatt mindhárom konstrukció esetében sikerdíjas javaslatot várunk, azaz egy alacsony, de fix alapjuttatás (munkabér, megbízási díj, vállalkozási díj) illetve sikerdíj (mozgóbér, feltételhez kötött megbízási illetve vállalkozási díj) kombinációját.

Működési költségek:

A pályázati javaslatban megfogalmazott díjazásnak tartalmaznia kell a titkársági feladatok elvégzéséhez szükséges közvetlen irodai környezet költségeit (iroda+rezsiköltségek, számítástechnikai és irodatechnikai eszközök költségei, telekommunikációs költségek). A díjazásnak nem kell tartalmaznia a működéshez kapcsolódó egyéb költségeket (pl. kommunikációs költségek, rendezvények költségei, utazási költségek, projektek költségei, stb.), de ezen költségek is a költségvetés részét képezik, azaz az ehhez szükséges források biztosítása is a titkársági feladatok részét képezik (azaz nem fizethető sikerdíj abban az esetben, ha a működési költségek nem finanszírozhatóak teljes mértékben a bevételekből).

A pályázat kétfordulós.

Az első fordulóban beadott pályázat az alábbi elemeket kell, hogy tartalmazza:

 • A pályázó személy vagy szervezet általános bemutatása.
 • Szervezet esetén a feladat megvalósításában résztvevő személy (vagy személyek) bemutatása.
 • A feladat elvégzéséhez kapcsolódóan releváns szervezeti és/vagy személyi referenciák bemutatása.
 • A feladatok megvalósítására vonatkozó általános elképzelések bemutatása.
 • A feladat megvalósításához javasolt konstrukcióra és díjazásra (fix + sikerdíj) vonatkozó javaslat.

A pályázat első fordulójának elbírálása után a kiválasztott pályázóknak a pályázat második fordulójában az alábbi anyagokat kérjük még bemutatni:

 • részletes munkaterv,
 • költségvetési javaslat (amely már tartalmazza a tervezett bevételeket illetve a tervezett működési költségeket is).

A sikerdíj részletes feltételrendszere illetve a szerződés tartalma a fentiek alapján a nyertes pályázóval közösen kerül kialakításra.

A pályázatok elbírálásának fő szempontjai:

 • A jelentkező(k) alkalmassága a feladatra;
 • A bemutatott elképzelések megvalósíthatóságának realitása;
 • A javasolt díjazási konstrukció mértéke illetve a fix és sikerdíjak aránya.

A pályázat eredményéről illetve a szerződéskötésről a döntést az Önszabályozó Testület hozza meg. Pályázatot benyújthatnak az ASZÖT munkájában már résztvevő szervezetek vagy személyek is, de ebben az esetben a pályázat elbírálásában az érintett szervezet illetve személy nem vehet részt.

A pályázatok elkészítéséhez az ASZÖT konzultációs lehetőséget biztosít a pályázók számára. A konzultációra való jelentkezést kérjük, hogy az info@atlathatosag.eu címre küldjék el.

A pályázat tervezett ütemezése:

Döntés az első fordulós pályázatokkal kapcsolatosan: 2014. október 15.

Döntés a második fordulós pályázatokkal kapcsolatosan: 2014. november 15.

Szerződéskötés: 2014. december 1.

Határidők:

Jelentkezés pályázati konzultációra: 2014. augusztus 23.

A pályázat első fordulójának beadási határideje: 2014. szeptember 26.

A pályázatokat elektronikusan (e-mail-ben) kérjük elküldeni az info@atlathatosag.eu címre. A beérkezett pályázatokról visszaigazolást küldünk. Amennyiben az elküldést követően három napon belül nem kap visszaigazolást, kérjük, hogy azonnal jelezze ezt a +36-1-315-3151 telefonszámon.

A pályázattal kapcsolatos további információk kérhetőek Oprics Judittól az info@atlathatosag.eu e-mail címen és a +36-1-315-3151 telefonszámon.

A pályázat kiírója indokolt esetben fenntartja a jogot a pályázattal kapcsolatos feltételek menet közben történő módosítására.

Budapest, 2014. augusztus 11.