Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Új Nap - Új Remények pályázati kiírás

1. A pályázat célja

Az Új Nap - Új Remények tehát egy közösségi adománygyűjtő kampány, melynek központi eleme egy éjszaka végén induló és napfelkeltekor véget érő közös séta. A hajnali séta fő résztvevői azok az adománygyűjtő követek, akik az eseményen való részvételükkel egy-egy általuk választott Jó Ügy javára gyűjtenek adományokat saját ismeretségi körükben.

A nemzetközi tapasztalatok szerint a világ 10 legnagyobb „Követes” adománygyűjtő kampánya közül 7 (!) valamilyen tematikus séta köré szerveződik.  Az Új Nap Új Remények első alkalommal tavaly került megrendezésre, mely minden előzetes várakozásunkat felülmúlta, 158 adománygyűjtő Követ gyűjtött 21 különböző Jó Ügy javára, összesen 26 millió forint értékű adományt!

A Követes adománygyűjtésről bővebb információk elérhetőek a  http://www.jougyekert.hu/hu/altalanos_ismerteto.html oldalon.

Az esemény dátuma: 2020. október 3. (szombat)

Az esemény az alábbi városokban kerül megszervezésre:

 • Budapest (Gellért-hegy)
 • Debrecen
 • Eger
 • Pécs (Misina tető)
 • Székesfehérvár
 • Veszprém

A hajnali séták várható indulási időpontjai fél 5 - 5 óra körül lesznek.

Az esemény főszervezője a Civil Iránytű Alapítvány, a Jóügyekért.hu portál (www.jougyekert.hu ) működtetője. Az Alapítvány immár hat éves tapasztalattal rendelkezik a Követes adománygyűjtő akciók szervezése terén, közel 100 civil szervezetet, összesen több, mint 160 millió forintos bevételhez segítve.

Az Új Nap Új Remények programot az alábbi városokban az alábbi szervezetekkel közösen szervezzük:

2. Részvételi feltételek

A programban részt vevő szervezeteket pályázat útján választjuk ki. A pályázaton részt vehet minden Magyarországon bejegyezett jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet valamint jogi személyiséggel nem rendelkező civil közösségek is.

A program kapcsán a szervezők minden kiválasztott résztvevő szervezet számára biztosítják az alábbiakat:

 • A program teljes körű megszervezése
 • A program honlapjának kiépítése és üzemeltetése
 • A programmal kapcsolatos központi kommunikációs feladatok ellátása
 • Részvétel az akció kapcsán a Követes adománygyűjtéssel kapcsolatosan szervezett workshopokon

A résztvevő szervezeteknek az alábbiakat kell vállalniuk:

 • Részvétel az akció szervezése/előkészítése során szervezett közös megbeszéléseken (2 alkalom - a járvány időszakában online módon megszervezve).
 • Minimum 5 adománygyűjtő Követ toborzása, akik a résztvevő szervezet javára adományokat gyűjtenek az akció során. A toborzást követően, a kampányidőszak alatt (az eseményt megelőző 4-8 hét alatt) a Követek segítése adománygyűjtő kampányaik sikeres megvalósításában.
 • Adományok adminisztrációja (az akció során az adományok felajánlása a Jóügyekért.hu portálon történik meg, de azok közvetlenül a résztvevő szervezethez kerülnek befizetésre, az adományok tényleges beérkezését a résztvevő szervezeteknek kell figyelniük és adminisztrálniuk).
 • Az eseményt követően beszámoló küldése az akció során megjelölt adománygyűjtési cél megvalósulásáról.

A program megvalósításának költségeit a szervezők részben támogatásokból, részben a résztvevő szervezetek anyagi hozzájárulásából fedezik.

A költségek két részből állnak:

1. Az esemény megvalósításához kapcsolódó költségek: 5000 Ft / fő (adománygyűjtő Követenként értendő – az összeg hozzájárulás a szervezés, egy póló, illetve a közös reggeli költségéhez is).

2. A Követes adománygyűjtéshez szükséges online felület (jougyekert.hu) üzemeltetési költségei (amely a fejlesztés és technikai üzemeltetés költségei mellett tartalmazza a portálhoz kapcsolódó felhasználói támogatást is). A rendszerhasználati díj az adománygyűjtés során az adott szervezethez ténylegesen beérkezett adományok értéke alapján, utólag kalkulált összeg az alábbiak szerint:

Az Új Nap - Új Remények kapcsán beérkezett adományok összege

Rendszerhasználati díj összege

0 - 500 000 Ft

0 Ft

500 001 - 1 000 000 Ft

25 000 Ft + az 500 000 Ft feletti rész 5%-a

1 000 001 – 5 000 000 Ft

50 000 Ft + az 1 000 000 Ft feletti rész 4%-a

5 000 001 Ft -

210 000 Ft + a 5 000 000 Ft feletti rész 3%-a

 

5. A pályázat tartalma és benyújtásának módja, határideje

A pályázat során a pályázó szervezetnek röviden ismertetnie kell saját tevékenységét, illetve azt, hogy milyen célra tervezi az adománygyűjtést és hány főt/kiket tervez bevonni Követként az akcióba.

A pályázat az alábbi elektronikus felületen nyújtható be:

https://forms.gle/2b95rDaf3LdwiRuk7

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31. 

6.  A pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatok elbírálását a szervezők végzik.

Az elbírálás szempontjai:

a. formai szempontból: időben érkezett-e pályázat, hiánytalanul ki van-e töltve, jogosult-e a szervezet a pályázásra,

b. tartalmi szempontból: megalapozott-e az akció megvalósítása a szervezet részéről, a szervezet működése, átláthatósága, hitelessége, a szervezet által képviselt ügy és az adománygyűjtés céljának illeszkedése az akció/esemény szellemiségéhez.

A kiválasztás során előnyt élveznek az Etikus Adománygyűjtő Szervezet logóval rendelkező szervezetek.

A pályázat eredményéről minden pályázót e-mail-ben értesítünk.

 

7. Kapcsolat

A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseiket az alábbi elérhetőségen keresztül tehetik fel:

Budapest:
Civil Iránytű Alapítvány
Kapcsolattartó: Szecsődi Veronika
E-mail: szecsodi.veronika@civiliranytu.hu
Telefon: 06-30-539-2273

Debrecen:
Alternatív Közösségek Egyesülete
Kapcsolattartó: Molnár Ágnes
E-mail: agnes.molnar1008@gmail.com
Telefon: 06-30-680-5942

Eger: 
Életfa Környezetvédő Szövetség
Kapcsolattartó: Csathó Tibor
E-mail: csatho.tibor@gmail.com 
Telefon: 06-20-424-0586

Pécs:
Emberség Erejével Alapítvány
Kapcsolattartó: Arató Vilja
E-mail: arato.vilja@eckpecs.hu
Telefon: 06-30-948-39-15

Székesfehérvár:
Civil Margaretta Egyesület
Kapcsolattartó: Kriston Renáta
E-mail: kristonrenata@gmail.com
Telefon: 06-30-200-3060

Veszprém:
Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület
Kapcsolattartó: Hudi Zsuzsa
E-mail: hudi.zsuzsa@vpmegye.hu
Telefon: 06-20-342-9500

 

A kiírók indokolt esetben fenntartják a jogot a pályázattal kapcsolatos feltételek menet közbeni módosítására.