A civil szervezet a bírósági nyilvántartásba vételtől számít jogi személynek. Ehhez teljesítenie kell a jogszabályokban meghatározott feltételeket. Létrejötte után saját nevében vállalhat kötelezettségeket és illetik meg a jogok.

A jogi személyiség kritériuma:

  1. Állandó, tagjaitól független, az ügyvezetését és képviseletét ellátó szervezet.
  2. A jogi személynek saját névvel, székhellyel, tagjaitól, illetve alapítójától elkülönített vagyonnal, kell rendelkeznie.
  3. Tagjai felelőssége korlátozott, azaz a jogi személy a saját vagyonával felel harmadik személy felé.

További feltétel még:

4. Hatósági/bírósági nyilvántartásba vétele szükséges

A jogi személy törvényben meghatározott típusban, törvény által nem tiltott tevékenység folytatására és cél elérése érdekében alapítható és működtethető.

A civil szervezet szervezeti egységét is felruházhatja jogi személyiséggel, amennyiben önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, valamint a működéséhez szükséges vagyonnal (önálló költségvetéssel) rendelkezik. A civil szervezetek közül az alapítvány és az egyesület jogi személy, a civil társaság nem az.

Vonatkozó jogszabály:
2013. évi V. tv