Szeptember 30-ig lehet regisztrálni a NAV 1%-ot fogadó szervezetek listájára.

Több, nemrég alakult civil szervezetben merül fel a kérdés, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, hogy regisztrálhassanak. Az alábbi cikkben áttekintjük a jogosultság feltételeit és teendőit, a sportszervezetekkel pedig kiemelten foglalkozunk, mivel esetükben a közfeladat teljesítésének más feltételei vannak.

Megéri-e belevágni az 1%-ok gyűjtésébe?

Egyértelműen igen. Kis ráfordítással (gondolunk itt kommunikációra és marketingre) akár jelentős összeggel is gazdagodhat a szervezet bankszámlája, és jó kiindulópont, tanulási és tapasztalatszerzési lehetőség lehet további adománygyűjtő kampányokhoz

Ha belevágna a szervezet az 1% gyűjtésbe, nézzük végig a feltételeket és teendőket!

I. Alapfeltételek

 • A szervezet létrejöttekor még nem jogosult 1% fogadására, meghatározott időnek kell eltelnie. Akkor jön el a lehetőség, ha bírósági nyilvántartásba vételük a rendelkezés évét megelőző első napja előtt legalább  két évvel korábban megtörtént. 

  Konkrétan, a következő 1%-os időszakban, 2024-ben ez a legkésőbb 2021. december 31-én bejegyzett szervezetekre vonatkozik majd.
 • Belföldi székhelyűnek kell lennie

II. A létesítő okirat áttekintése, szükség esetén módosítása

Egyesületek estében az alapszabályt, alapítványoknál az alapító okiratot kell megvizsgálni és szükség esetén módosítani ahhoz, hogy megfeleljenek az 1996. évi CXXVI. törvény által előírt feltételeknek:

 1. A jogosult szervezetek létesítő okiratukban kinyilvánítják, hogy közhasznú tevékenységet folytatnak (közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez)

  Sportcélú szervezetnél értelemszerűen a sporttörvényre (2004. évi I. tv. a sportról), annak valamely paragrafusára érdemes hivatkozni; a VII. fejezet (49-55. §) részletezi a meghatározott állami és helyi önkormányzati közfeladatokat.

  A közhasznú tevékenységet nem szabad összetéveszteni a közhasznú jogállással. De ezt itt nem szükséges, ezért ezzel most nem foglalkozunk.

 2. Az egyesületek, alapítványok és közalapítványok akkor lehetnek kedvezményezettek, ha a létesítő okiratuk szerint közvetlen politikai tevékenységet nem folytatnak, szervezetük pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújtanak.

  (A Civil tv. 2.§ 22. pontja szerint közvetlen politikai tevékenység a jelöltállítás az országgyűlési képviselői választáson, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe, a jelölés az Európai Parlament tagjának, a jelöltállítás a megyei jogú város képviselő-testületébe, valamint a polgármester jelölése.
  Nem közvetlen politikai tevékenység a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet általi jelöltállítás a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson, valamint a polgármester jelölése)

  A legegyszerűbb, ha a Civil törvényből (2011. évi CLXXV. törvény) idemásoljuk a megfelelő passzust: az Egyesület/Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

  Természetesen ennek ezt követően meg is kell felelni, ha meg akarjuk tartani az 1%-os jogosultságunkat.

  Ha az eredeti alapító okirat a fenti elemeket nem tartalmazza, módosítani szükséges. A fentiekkel módosított (egyesület esetében a közgyűlés által is elfogadott) létesítő okiratot ezután be kell küldeni elfogadásra a bejegyző törvényszékhez. Célszerű elektronikusan, az Ügyfélkapun keresztül, de természetesen a hagyományos postai út is megfelelő.

  Mivel a közgyűlés összehívása és a végzés kézhezvétele között hetek telnek el, az 1% gyűjtéséről érdemes időben dönteni és a közgyűlést összehívni.

  Miután megérkezett az elfogadó végzés, jöhet a következő lépés.

III. Regisztráció a NAV adatbázisába

A kizárólag szept. 1. és 30. között megejthető regisztráció (a változásbejegyzési eljárástól eltérően) csak elektronikusan történhet, a megfelelő EGYREG adatlapon.

Az adatlap kitöltése nagyon egyszerű, az alapadatok (szervezet neve, adószáma és bankszámlaszáma) megadásán túl be kell ikszelni a megfelelő nyilatkozatot, és csatolni a létesítő okirat hiteles elektronikus másolatát. (Utóbbi postán ill. személyesen is benyújtható.)

Ha megérkezett a visszaigazolás az adatlap elfogadásáról, elkezdheti tervezni a szervezet a következő évi 1%-os kampánya kommunikációját.

A NAV a következő év első napjaiban megjelenteti az adott évben 1% gyűjtésére jogosult szervezetek listáját. (2022-ben ez már majdnem 32.000 civil szervezetet tartalmazott.) Célszerű ellenőrizni, szerepelünk-e a listában. Ha nem, forduljunk a NAV-hoz.