Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Az alábbi cikk az ado.hu oldalon jelent meg, nem a nonprofit.hu szerkesztőségi tartalmai közé tartozik.

 

Két példán keresztül mutatja be a Számviteli tanácsadó írása, hogy miként működnek az ingyenes eszközátadások és szolgáltatásnyújtások veszélyhelyzetben.

Az első példa az általános iskolásoknak 2021. március 8-ától adómentesen adható számítógépek könyvelését és adózási kérdéseit mutatja be. A második példában közhasznú szervezetnek térítés nélkül átadott fertőtlenítőszerek könyvelését és adózási kérdéseit figyelhetjük meg.

2021. március 6-ától hatályos a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása, amely módosítás a helyhez kötött ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás biztosítását kiterjesztette az alapfokú nevelés-oktatásban résztvevő tanulókra is.

 

1. Első példa számítógépek ingyenes átadására veszélyhelyzet idején

A Számítástechnikai Eszközöket Gyártó Kft. a koronavírus miatti veszélyhelyzetben 2021. március 22-én négy darab számítógépet adott át térítés nélkül négy általános iskolai tanulónak. A számítógépek a Számítástechnikai Eszközöket Gyártó Kft.-nél a tárgyi eszközök között szerepeltek, az egyéb gépeknél. A számítógépek bruttó értéke 1 300 000 forint, az átadásig, 2021. március 22-éig elszámolt halmozott terv szerinti értékcsökkenésük 300 000 forint volt. Az átadott számítógépek terv szerinti értékcsökkenési leírásának az összege az átadásig, 2021. január 1-jétől 2021. március 22-éig 162 000 forint.

A Számítástechnikai Eszközöket Gyártó Kft.-nél a térítés nélküli átadásnál összevontan könyvelt 1 000 000 forint egyéb ráfordítással nem növelték meg az adózás előtti eredményt a társasági adó alapjának a megállapításánál, mivel az átadás a kihirdetett veszélyhelyzet idején történt és minden előírt követelménynek megfelelt. A Számítástechnikai Eszközöket Gyártó Kft. a számítógépek átadásával a veszélyhelyzet idején az általános iskolai oktatásoknál is kötelezővé tett online oktatást kívánta segíteni. Emiatt nem kellett megfizetni a két darab ingyenesen átadott számítógép után a fizetendő általános forgalmi adót sem. Továbbá adómentes volt a tanulóknál is az ingyenesen kapott számítógép.

A Számítástechnikai Eszközöket Gyártó Kft. egyszerűsített éves beszámolót készít, választott eredménykimutatása összköltségeljárású, költségeit csak az 5-ös költségnemek számlaosztályban könyveli, készleteit folyamatosan mennyiségben és értékben vezeti. Számviteli politikájában a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő február hónap utolsó napja. Üzleti éve a naptári év.

A számviteli politikának megfelelően évente csak egyszer, az üzleti év végén számolják el az értékcsökkenési leírást a költségek között.

1.1. Térítés nélkül átadott számítógépek könyvelése a Számítástechnikai Eszközöket Gyártó Kft.-nél 2021. március 22-én

Térítés nélkül átadott számítógépek kivezetése a nyilvántartásból, nettó értékének elszámolása egyéb ráfordításként 2021. március 22-én:

Könyvelési tételek:

1. Számítógépek terv szerinti értékcsökkenési leírásának és terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása 2021. január 1-jétől 2021. március 22-éig:

T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás 162 000 Ft

T 1491. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése 162 000 Ft

2. Számítógépek bruttó értékének kivezetése a nyilvántartásból, elszámolása egyéb ráfordításként:

T 86831. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 1 300 000 Ft

K 141. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések 1 300 000 Ft

3.Számítógépek halmozott terv szerinti értékcsökkenésének kivezetése a nyilvántartásból, elszámolása egyéb ráfordításokkal szemben:

T 1491. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése 300 000 Ft

K 86831. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 300 000 Ft

Első példa második változata

Feltételezzük, hogy a Számítástechnikai Eszközöket Gyártó Kft.-nél az ingyenesen átadott számítógépek raktári készletként szerepeltek saját termelésű késztermékként 1 000 000 forintos értéken, az előállítás tényleges közvetlen önköltségén.

Mennyiben változik a térítés nélkül átadott számítógépek könyvelése?

1.2. Térítés nélkül átadott számítógépek könyvelése a Számítástechnikai Eszközöket Gyártó Kft.-nél 2021. március 22-én

Könyvelési tételek:

1. Térítés nélkül átadott számítógépek kivezetése az előállítás tényleges közvetlen költségén a saját termelésű készletek (STK) állományváltozásával szemben:

T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása 1 000 000 Ft

K 251. Késztermékek raktáron 1 000 000 Ft

2. Térítés nélkül átadott számítógépek értékének elszámolása egyéb ráfordításként

a saját előállítású eszközök aktivált értékekénti egyidejű könyveléssel:

T 86831. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 1 000 000 Ft

K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 1 000 000 Ft

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) az 51. §-ában pontosan tartalmazza, hogy hogyan kell megállapítani az eszköz bekerülési (előállítási) értékét, a tényleges közvetlen költségét. Az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók, amely együttesen a közvetlen önköltség. Értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános költségeket – az eszközértékelés alapjául szolgáló – közvetlen önköltség nem tartalmazhat.

 

2. Második példa

A Szépkorúakat Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft. a Fertőtlenítő Szereket Forgalmazó Kft.-től 2021. március 22-én átvesz egy fertőtlenítő szereket tartalmazó ingyenes szállítmányt.

Az ingyenesen átadott fertőtlenítő szereket az áruraktárból szállították ki. Az ingyenesen átadott árukat az eladott áruk beszerzési értékén (elábén), 17 000 000 forintos értéken tartották nyilván.

Az átadott áruval kapcsolatos más érték (például értékvesztés) nem szerepelt a könyvelésben.

A térítés nélkül átadott fertőtlenítő szerek piaci értéke 32 000 000 Ft. A térítés nélkül átvett fertőtlenítő szerekből 2021. március végéig 2 000 000 Ft értékben használtak fel.

A Szépkorúakat Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft. egyszerűsített éves beszámolót készít, választott eredménykimutatása összköltségeljárású, költségeit csak az 5-ös költségnemek számlaosztályban könyveli, készleteit folyamatosan mennyiségben és értékben vezeti. Számviteli politikájában a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő március 31., üzleti éve a naptári év.

Az adományozó megkapta a közhasznú szervezet által kiállított igazolást, amely tartalmazza a Fertőtlenítő Szereket Forgalmazó Kft. és a Szépkorúakat Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft. nevét, székhelyét, adószámát és a támogatott célt.

2.1. Térítés nélkül átadott eszközök könyvelése a Fertőtlenítő Szereket Forgalmazó Kft.-nél

Térítés nélkül átadott fertőtlenítő szerek könyvelése a Fertőtlenítő Szereket Forgalmazó Kft.-nél 2021. március 22-én:

1. Térítés nélkül átadott fertőtlenítőszerek kivezetése nyilvántartási értéken, az eladott áruk beszerzési értékén 2021. március 22-én:

T 86831. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 17 000 000 Ft

K 261. Áruk beszerzési áron 17 000 000 Ft

Mivel az adományozó Fertőtlenítő Szereket Forgalmazó Kft. rendelkezett a közhasznú szervezet Szépkorúakat Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft. által kiállított igazolással, amely tartalmazta a Fertőtlenítő Szereket Forgalmazó Kft. és a Szépkorúakat Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft. nevét, székhelyét, adószámát és a támogatott célt, emiatt az adománynak minősülő ingyenes átadást nem terhelte általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettség.

A Fertőtlenítő Szereket Forgalmazó Kft. a társasági adóbevallásában a 17 000 000 forint 20%-ával csökkenthette a társasági adójának az alapját a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) rendelkezése szerint.

Feltételezzük, hogy a Fertőtlenítő Szereket Forgalmazó Kft. a Szépkorúakat Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 2021 márciusában megkötött szerződésben arra vállalt kötelezettséget, hogy az adományt tartós adományként adja 2024-ig azonos összegben, ellenszolgáltatás nélkül.

Ebben az esetben a fertőtlenítő szerek térítés nélküli átadása a szerződés szerint tartós adományozásnak minősül, ami miatt a Fertőtlenítő Szereket Forgalmazó Kft. a társasági adóbevallásában a Tao tv. szerint a 17 000 000 forint 40%-ával csökkenthette a társasági adójának az alapját.

2.2. Térítés nélkül átvett eszközök könyvelése a Szépkorúakat Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft.-nél

A térítés nélkül átvett eszközöket a készletre vételnél piaci értéken kell könyvelni az egyéb bevételekkel szemben. Az egyéb bevételt halasztott bevételként passzív időbeli elhatárolással szemben meg kell szüntetni. A térítés nélkül átvett eszközökhöz tartozóan kimutatott halasztott bevételt a térítés nélkül átvett eszköz bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. Egyéb bevételként kell kimutatni a halasztott bevételként elszámolt, időbelileg elhatárolt összegből a kapcsolódó költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeget.

2.3. Térítés nélkül átvett fertőtlenítő szerek könyvelése a Szépkorúakat Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft.-nél 2021. március hónapjában

Könyvelési tételek:

1. Térítés nélkül átvett fertőtlenítő szerek könyvelése piaci értéken 2021. március 22-én:

T 227. Egyéb anyagok 32 000 000 Ft

K 96831. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke 32 000 000 Ft

2. Egyéb bevétel passzív időbeli elhatárolása halasztott bevételként 2021. március 22-én:

T 96831. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke 32 000 000 Ft

K 483. Halasztott bevételek 32 000 000 Ft

3. Fertőtlenítő szerek felhasználása 2021. március 31-én:

T 5119. Egyéb anyagfelhasználás költségei 2 000 000 Ft

K 227. Egyéb anyagok 2 000 000 Ft

4. A felhasznált fertőtlenítő szerek halasztott bevételének arányos megszüntetése 2021. március 31-én:

T 483. Halasztott bevételek 2 000 000 Ft

K 96831. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke 2 000 000 Ft

Tomcsányi Erzsébet írásában, amely a Számviteli tanácsadó 2021/4. számában jelent meg, ingyenesen nyújtott, helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás könyveléséről szólüó példát is megismerhet.

 

Forrás: Ado.hu