2011. évi CLXXXI. (Cnytv.) 21. § (3) Ha a szervezet neve jogi személy, más szervezet vagy természetes személy nevét tartalmazza, a kérelemhez csatolni kell a jogosultnak, illetve örökösének vagy jogutódjának a névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozatát.
Felmerülhet a Ptk. 2:43. § f) szerinti névviseléshez való jog sérelme is engedély nélküli használat esetén.
Az önkormányzatok helyi rendeletekben, szabályzatokban vagy határozatokban meghatározhatják a településnevek használatára vonatkozó szabályokat és korlátozásokat.
A településnevek használatával kapcsolatos szabályokat általában az önkormányzatok határozzák meg, és ezeket a helyi közösségek igényeinek és jogi kereteinek megfelelően alakítják ki. Az önkormányzati jogszabályok és rendeletek különböző területeken szabályozhatják a településnevek használatát, például települési hirdetmények, táblák, logók, vagy egyesületek nevének tekintetében.
Ezért az adott település önkormányzatának rendeletei, szabályzatai és határozatai lehetnek az irányadó források a településnevek használatával kapcsolatban. Érdemes megtekinteni az adott település önkormányzatának honlapját vagy konzultálni az önkormányzattal, hogy tájékozódhasson a konkrét helyi szabályokról és előírásokról.