Az egyesületnek, mint minden jogi személynek székhellyel kell rendelkezni. A székhely címe a hivatalos kézbesítési cím, az egyesületnek itt kell fogadnia a hivatalos küldeményeket és őriznie az egyesület iratait, tehát ha ez változik, a szervezet elemi érdeke a változást bejelenteni a bíróságon, illetve a hivatalokban. A székhely jellemzően, de nem feltétlenül a központi ügyintézés, ügyvezetés helye is. A székhely mellett természetesen telephely (ahol az egyesület ténylegesen működik, ha az nem azonos a székhellyel) is létrehozható és külön levelezési cím is megadható.

A székhely lehet a képviselő vagy valamely tag lakása is. A székhely bejegyzéséhez nyilatkozat szükséges, amelyben a székhelyet biztosító hozzájárul, hogy az a cím az egyesület székhelye legyen (tulajdonosi nyilatkozat, bérleti szerződés – amelyben szerepel, hogy jogosult székhelyként bejelenteni a bérlő, stb.).

Ha a székhely iroda, amelyet bérel a szervezet, a bérleti szerződést kell csatolni a bejegyzéshez, és a bérbeadónak azt a nyilatkozatát, hogy az egyesület a bérleményt székhelyként használhatja.

Az egyesület a közgyűléseit főszabály szerint a székhelyén tartja. Ettől való eltérés akkor megengedett, ha azt az alapszabály kifejezetten lehetővé teszi.