A tagdíj számlázására nem vonatkozik a számla kiállítási kötelezettség, mert az az Áfa tv. 85.§ (1) l) pontja szerint a tevékenység közérdekű jellege miatt mentes az adó alól. Ebben az esetben az ügylet teljesítését tanúsító számviteli bizonylatot kell kiállítani.
A számviteli bizonylat formai és tartalmi követelményeit a számviteli törvény tartalmazza. Ez alapján számviteli bizonylat a gazdálkodó által készített okmány, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását támasztja alá. Az ilyen bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lenni, és a világosság elvét szem előtt tartva kell megírni. A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrahajtásának időpontjában/időszakában kell kiállítani.
Számviteli bizonylat lehet a számla, a szerződés, a megállapodás, egy kimutatás és a bankkivonat is. Ezek közül az tagdíj teljesítésének tanúsítására a bankkivonaton lévő információk korlátozottan felelnek meg.
A könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok alaki és tartalmi kellékei sokban közelítenek a számlával szemben támasztott követelményekhez. A számviteli bizonylatokra jelenleg nem vonatkozik az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség. A szervezet saját gyakorlatában érdemes kialakítani azt, hogy hogyan dokumentálja a tagdíjakkal kapcsolatos adminisztrációt. Tapasztalatunk az, hogy a számlázó programok használata nagymértékben megkönnyíti ezt a munkát. Amennyiben egyéb számlakiállítási kötelezettsége is lehet a szervezetnek, akkor mindenféleképpen ennek használatát javasoljuk. Alapvetően a számla formájában megjelenő számviteli bizonylatokról sem kell online adatszolgáltatást teljesíteni.