Igen. Az egyesület céljának módosításához  a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.