Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Mi számít 2020-tól felnőttképzésnek

Minden fejlesztés, oktatás, képzés mely 

  •  szervezett
  •  célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, 
  • vagy törvényben meghatározott szakképzés 
felnőttképzésnek minősül, és bejelentési, vagy engedélyezési kötelezettséggel jár.
Hogy egy szervezet el tudja dönteni, hogy bejelentésköteles felnőttképzésnek minősül-e programja, az Observans Kft. kiadványa alapos útmutatást kínál, kivonata itt olvasható.

 

Hova kell fordulni, hova kell küldeni a a képzéshez a bejelentést? A FAR-ba, vagyis a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerébe kell küldeni. 

Nézzük, hogyan, hány nap alatt lehet megfelelni a bejelentési kötelezettségnek!

Mit mond a FAR? Minden olyan felnőttképzési tevékenység esetén, amely nem engedélyköteles, bejelentési eljárást kell kezdeményezni a Felnőttképzési Államigazgatási Szervnél.

A bejelentési eljárás kérelemre indul, amelyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére.
Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő nyolc nap. Az eljárás díjköteles. Az eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, amelyet a Felnőttképzési Államigazgatási szerv Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38500002 számú bankszámlaszámára kell megfizetni. Az illeték megfizetését igazoló bizonylatot a kérelemhez csatolni kell.

A bejelentési kérelmek tárgyában a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv szakértők bevonása nélkül, a jogszabályi feltételek maradéktalan fennállása esetén elsőfokú döntést hoz.

A Felnőttképzési Államigazgatási Szerv határozata ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslatnak van helye. Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

  1. felnőttképző megnevezése
  2. székhely
  3. levelezési cím, telefonszám és faxszám, elektronikus levelezési cím,
  4. képviseletre jogosult személy családi és utóneve,
  5. adószám (oktatási intézmény esetén oktatási azonosító szám – OM azonosító)
  6. felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése
 
további információ a felnőttképzési bejelentésről : https://far.nive.hu/kezdolap/tajezkoztatok/felnottkepzo-bejelentes
 
további információ az oktatási tevékenység, felnőttképzési engedélyezésről: https://far.nive.hu/kezdolap/tajezkoztatok/felnottkepzo-engedelyezes
 
a szabályozó törvény a szakképzésről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.tv