2019.05.08. - 14:32

Az alábbiakban azt mutatjuk be, milyen üzenetek érkeznek a beküldőhöz, ha a beszámolót elektronikusan adta le.
 
Beszámoló elektronikus beküldése esetén három üzenet érkezik a beküldő Tárhelyére az alábbi sorrendben:
 
Központi Rendszer (NISZ biztonságos kézbesítési szolgáltatás) feladótól
A beszámoló megküldését követően szinte azonnal érkező automatikus üzenetek, a Tárhelyen a feladónál ÁBT szerepel.
1. üzenet: Feladási igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban használt feladóvevényhez hasonlóan azt igazolja, hogy a Központi Rendszer a küldeményt kézbesítésre befogadta. 
2. üzenet: Letöltési igazolás, amely a postai szolgáltatásban használt tértivevénynek megfelelően arról tájékoztat, hogy az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a Központi Rendszertől a küldeményt átvette.
 
Ezek az üzenetek a Tárhely alapbeállítása szerint kiszűrésre kerülnek, azaz nem találhatóak meg a „Beérkezett üzenetek” között és az Ügyfélkapuhoz tartozó e-mail címre sem érkezik ezekről értesítés. A „Szűrés” beállításával tudja ezeket az üzeneteket megtekinteni úgy, hogy a „Kivéve rendszerüzenetek” elől kiveszi a pipát:

%C3%BCgyf%C3%A9lk%C3%A9p.jpg

 

A Feladási illetve Letöltési igazolást az OBH-tól megérkező érdemi válaszig érdemes megőrizni.
 
Ha nem érkezik meg pár percen belül a Feladási és Letöltési igazolás, akkor érdemes a beszámolót ismételten elküldeni (előtte mindenképpen ellenőrizzék, hogy nem került-e az igazolás a szűrt dokumentumok közé, illetve nem áll-e fenn a kézbesítést befolyásoló központi üzemzavar, amelyről a birosag.hu - Rendkívüli hírek oldalon ad tájékoztatást az OBH)
 
3. üzenet: az Országos Bírósági Hivataltól (OBHGEPI) érkező válaszok
Ezekről küld ki a rendszer értesítő e-mailt az Ügyfélkapuhoz tartozó elektronikus levelezési címre. Ha a Tárhelyen 3 napon belül nem történik meg a dokumentum átvétele, második értesítés kerül kiküldésre; amennyiben ettől számított 5 munkanapon belül sem kerül letöltésre az irat, a kézbesítési fikció beáll, azaz a küldemény kézbesítettnek minősül.
 
A beszámolót a legfrissebb verziójú űrlapon szükséges előterjeszteni.
Ha a beszámolót nem a legfrissebb nyomtatványon nyújtotta be, akkor a megküldést követően „Automatikus válasz” tárgy megjelöléssel kerül kiküldésre erről visszajelzés. Ebben az esetben a nyomtatvány frissítését követően ismételjék meg a benyújtást! 
 
Ha a beszámolót a megfelelő verziójú nyomtatványon küldték meg, a beszámolók kézi feldolgozását követően kerül kiküldésre az érdemi válasz: 
• szabályszerű benyújtás esetén „Igazolás” dokumentum 
• nem szabályszerű benyújtás esetén tájékoztatólevél, amelyben a hiba pontos megjelölésével hívjuk fel a figyelmet a beszámoló ismételt előterjesztésére
 
A Tárhely beállítása szerint az érkezett dokumentumok 30 napon túl törlésre kerülnek, ezért azokat érdemes vagy a Tartóstárba áthelyezni vagy pedig lementeni későbbi felhasználásra.
 
Az érkező dokumentumokat kérjük, minden esetben olvassák el!

forrás: birosag.hu