Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló tőrvényben (2011. évi CLXXV. Tv. 2.§ (6.)) meghatározásra került a civil szervezet fogalma, amit korábban csupán a gyakorlati szükségszerűség miatt emlegettünk a nonprofit szervezet fogalmán belül.

Civil szervezetnek tekintjük a civil társaságot, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületet ( a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével) és az alapítványt (a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével).

frissítve: 2022.08.09.