Magyarországon 2007. július 1-től alapíthatunk nonprofit gazdasági társaságot. Ezekre a társaságokra a korábban a már hatályát vesztett gazdasági társaságokról szóló, 2006. évi IV. törvény (Gt.) vonatkozott, jelenleg pedig a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9/F. §.

Akkor érdemes nonprofit gazdasági társaság létrehozásán gondolkodni, amikor bizonyos társadalmi közös szükségletet alapvetően nem nyereségérdekelt módon szeretnénk kielégíteni. Vélhetően a nonprofit gazdasági társaságok zöme átalakult közhasznú társaság, de természetesen ilyen társaság a Ptk. és a Ctv. szabályai szerint alapítható. A nonprofit gazdasági társasági is kérheti a közhasznú minősítés megszerzését, ha azoknak a feltételeknek megfelel.

A nonprofit gazdasági társaság létrehozásának nem feltétele, hogy feltétlenül a társadalmi közös szükséglet kielégítésére törekedjen. A nonprofit gazdasági társaság sajátos működéssel létrehozott olyan társaság, amely nem tagjai jövedelemszerzésére irányul. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat. A társaság nyeresége a tagok között nem osztható fel. A társaság alapításához ügyvédi közreműködés kötelező és az illetékes Cégbíróságon kell eljárni.

Nonprofit gazdasági társaság bármely gazdasági társasági formában létrehozható.

Mindezek lehetnek közhasznú minősítésűek is.