A civilszervezetek adománygyűjtési tevékenysége néhány, de messze nem minden területén szabályozott. Ha jogi, pénzügyi és adminisztratív kérdéseitek vannak, érdemes könyvelővel, bonyolultabb esetekben jogásszal konzultálni, mielőtt belefogtok egy-egy eszköz használatába, kampány megvalósításába, különösen ha valami egyedi ötletet valósítanátok meg. Vannak azonban olyan alapkérdések, amelyekre a jogszabályi rendelkezésekben is megtaláljátok a választ.

A civil szervezetek adománygyűjtéséről a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet ("A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről") intézkedik. Pontosan meghatározza az adomány fogalmát és azt is mi nem minősül adománynak.

Az adománygyűjtés megvalósítíása során ügyelnetek kell néhány szabály betartására. Ilyenek: Az adományozás önkéntes, az adománygyűjtés nem járhat mások zavarásával. (Zavarásnak minősül kiemelten az adománykéréssel megkeresett személy elutasítását követő ismételt megkeresés.) Interneten történő adománygyűjtés esetén be kell tartani a kéretlen levelekre és az adatvédelmi törvényekre vonatkozó szabályokat.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szabályainak betartása a civil szervezetek adománygyűjtő tevékenysége kapcsán több esetben is előkerül (rendezvények, hírlevelek, adományozói adatbázisok, stb.), így érdemes elolvasni a Nemzetvédelmi Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatását, amelyet civil szervezetek működési sajátosságait figyelembe véve állított össze.

Magáningatlanban adománygyűjtés csak az ingatlan használójának előzetes hozzájárulásával történhet.

Ezen túl rendelkezik arról is, hogy szervezeteteknek milyen módon kell tájékoztatnia adományozóit a kampányt követően. Az adományozott köteles tájékoztatni az adományozót az adománygyűjtés pontos céljáról, és ha az adományozó kiléte ismert, akkor őt az adomány felhasználásáról tájékoztatni kell.

Az adománygyűjtés minden esetében (internet, telefonos adománygyűjtés esetében is) biztosítani kell, hogy az adományozott és/vagy az adománygyűjtő szervezet beazonosítható legyen. A szervezet nevét, székhelyét, és ha van telefonszámát, weboldalának címét meg kell adni.

Az adománygyűjtést követően az adomány felhasználásáról nyilvánosan és átlátható módon köteles a szervezet beszámolni. (A nyilvánosság és az átláthatóság érdekében az adományozottnak évente be kell számolnia az adományok felhasználásáról a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5§ 3. bek. szerint.) A szervezetetek honlapján lehet a legszélesebb körben tájékoztatást nyújtani, így kapni is, de ha általában pl. hírlevélen keresztül kommunikáltok, az is megfelelő erre a célra. A pénzügyi adatok mellett közérthető, rövid szöveges tájékoztatás is szükséges adni, érdemes is, hiszen ebből győződhetnek meg támogatóitok leginkább, hogy adományuk jó helyre került, elérte célját.

Az adománygyűjtéssel kapcsolatos információkat jól látható helyre, könnyen megtalálhatóan kell elhelyezni.

Az 1%-os felajánlások megszerzéséért folytatott kampány a törvény értelmezése szerint adománygyűjtésnek minősül, így ebben az esetben is ugyanúgy kell eljárni, mint bármely adománygyűjtés esetén.

Adományért ellenszolgáltatás nem nyújtható, de nem minősül ellenszolgáltatásnak az adományozónak adott dolog, vagy szolgáltatás, amelynek értéke nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

Az adományozott megbízhat adományszervezőt, vagy adománygyűjtőt. Ez a megbízás további adományszervezőre tovább nem ruházható. Az adománygyűjtőnek igazolnia kell tudnia magát az adományozók előtt: a személyazonosság igazolásán túl rendelkeznie kell az adományozott által adott írásbeli felhatalmazással, valamint az adományozott vagy az adományszervező adatait tartalmazó törvényszéki hiteles kivonattal.

Adománygyűjtés gyűjtőláda (persely, urna stb.) útján is megvalósítható.

Ha vállalkozástól (társasági adó alanyai) kap a közhasznú szervezet adományt, az adókedvezmény érvényesítéséhez igazolást szükséges kiadni.

A kapott adományokról a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által a támogató részére kiállítandó igazolás kötelező tartalmi kellékeit a társasági adóról szóló törvény rögzíti. E szerint az igazolásnak tartalmaznia kell:

  • mindkét fél (a kiállító és a támogató) azonosító adatait, így a nevét, a székhelyét, az adószámát,
  • az adomány összegét,
  • a támogatott célt.

Az előbbieken túl célszerű feltüntetni az

  • adományozás időpontját
  • tartós adományozás esetén annak tényét.

Az igazolást a támogatás-nyújtás időpontjában, de legkésőbb az adóév végéig kell a támogató rendelkezésére bocsátani.

Az igazolást két példányban kell kiállítani: az eredeti példány az adományozóé, a másodpéldány pedig a civil szervezeté marad.

A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

A közhasznú szervezetek telefonos adománygyűjtését NMHH rendelet szabályozza.

frissítve: 2018.06.08.