Az egyesület döntéshozó szerve főszabály szerint a közgyűlés, de az alapszabály más döntéshozó szervet is nevesíthet, ez tipikusan akkor történik, ha a – jellemzően nagyobb létszámú, vagy földrajzilag szétszórt tagsággal rendelkező – egyesület alapszabálya közgyűlés helyett küldöttgyűlésről rendelkezik. Ha az alapszabály küldöttgyűlés működését írja elő, meg kell határoznia a küldöttek választásának módját. A küldöttgyűlésre egyebekben a közgyűlés szabályait kell megfelelően alkalmazni.