A közgyűlés (küldöttgyűlés) hatáskörébe tartozik az alapszabály módosítása; az alapszabály ettől eltérő rendelkezése semmis.

A közgyűlés fogadja el az éves beszámolót.

A fentieken túl az egyesület alapszabályai egyéb közgyűlési hatásköröket is nevesíthet.

A közgyűlés hatáskörébe nem tartozó kérdésekben az ügyvezetés (rendszerint: elnökség) dönt.

Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik

  1. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
  2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
  3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;