Az elnök mandátumának a lejáratának napján az elnöki tisztség és vele a képviseleti jogosultság megszűnik. Éppen ezért a törvényes működés biztosítása érdekében az egyesület a tisztújítását úgy köteles megszervezni, hogy a mandátum lejártát követően lehetőleg nyomban kezdődjön meg a következő elnök mandátuma.