Az új Ptk. a hasonló rendelkezéseket eredetileg tiltotta, mert az ilyen szabályozás sérti a tagegyenlőség elvét.

Az egyesületi közgyűlések vonatkozásában ez a helyzet továbbra is fennmaradt, határozathozatalhoz  a közgyűlésben,  legalább egyszerű szótöbbség szükséges. A korábbi helyett elfogadható az a rendelkezés, hogy szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és/vagy egy másik alkalommal kell arról szavazni.

Ezzel szemben 2022. január 1-től az egyesületi elnökség, az alapítvány kuratóriuma, illetve a felügyelő bizottságok vonatkozásában nem tiltott az a szabályozás, amely szavazategyenlőség esetén kisegítő szabályt alkalmaz és a gyakorlat fogja eldönteni, hogy pontosan milyen megoldást enged majd a bíróság. Az a kisegítő szabály, hogy szavazategyenlőség esetén a testület elnökének szavazata döntsön, minden bizonnyal alkalmazható lesz.