Mindennapi működtetés
Mindennapi működtetés
Milyen esetben szükséges a beszámolóhoz meghatalmazás csatolása?
| friss


163


Az alábbiakban azt mutatjuk be, milyen esetben szükséges a beszámolóhoz meghatalmazás csatolása.

Amennyiben a szervezet a beszámolóját a saját Cégkapuján vagy a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül küldi be, a jogosultságot egyéb módon nem kell igazolnia.

Amennyiben nem saját Cégkapun vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül terjeszti elő a beszámolót, akkor a benyújtására való jogosultságot meghatalmazás csatolásával kell igazolni.

A meghatalmazását teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, amelyet tárgyévenként, minden egyes beszámolóhoz pdf formátumban szükséges csatolni. 

Kérjük, hogy a meghatalmazást kizárólag elektronikus úton, a beszámolóhoz csatolva szíveskedjenek megküldeni az Országos Bírósági Hivatal részére.

 
Kapcsolódó hivatkozások

forrás: birosag.hu
Hír
Csak azok a szervezetek kaphatnak jövőre szja 1 százalékos felajánlást, amelyek eljuttatják a NAV-hoz a ’KOZ közleményt május 31-ig.
Hír
A Facebook májusban szigorú átláthatósági szabályokat vezetett be a politikai hirdetésekre vonatkozólag, melyek azonban akár visszaélésekre is lehetőséget adhatnak.
Hír
A Civilizáció koalícióban együttműködő, alulírott civil szervezetek kiállunk a kutatás Alaptörvényben biztosított szabadsága mellett, és szolidaritásunkat fejezzük ki a Magyar ...
Hír
Pótolhatatlannak nevezte a Rákóczi Szövetség rendszerváltozás során és azóta végzett tevékenységét Kövér László, az Országgyűlés elnöke a szervezet fennállásának 30. évforduló ...
Hír
Noha a rendszer már több mint 5 éve működik jelenlegi formájában, a CIC-ek eredményességéről, hatékonyságáról kevés a visszajelzés.
Címkék