Amennyiben a kuratóriumot határozott időre, vagy feltétel bekövetkeztéig nevezte ki az alapító, akkor a mandátum megszűnése után az alapító új kuratóriumot nevez ki. Ugyanígy amennyiben a kuratóriumi tag tisztsége más okból (lemondás, elhalálozás) megszűnik, az alapító a helyére új kuratóriumi tagot nevez ki.

Előfordul azonban, hogy az alapító annak ellenére szeretne új kuratóriumot kinevezni, hogy a régi kuratórium tagjainak a mandátuma nem járt le és ők nem is szeretnének lemondani a tisztségükről. Az alapító új kuratóriumot, vagy egy kurátor helyére új kurátort nevezhet ki változásbejegyzési eljárással, amennyiben az alapítvány ügyvezető szerve, vagy egy kurátor veszélyezteti az alapítvány célját. A kérelemben foglaltakat a kezelő szerv vitathatja. Ha az eljárás során (leírása a 2011. évi CLXXXI. tv. 55-56 §) a kuratórium vitatja az alapító kérelmét, akkor a bíróság megszünteni a változásbejegyzési eljárást, és az alapító további lehetőségként keresetlevél (57§) benyújtásával, tehát peres eljárásban kezdeményezheti az alapítvány új kuratóriumának nyilvántartásba vételét.

Támogasd a nonprofit.hu-t!

Ha fontos neked, hogy minél több friss, releváns és nélkülözhetetlen tartalom eljusson a civil szervezetekhez, járulj hozzá a nonprofit.hu működéséhez.