A kuratóriumi tagokat az alapító határozott, vagy határozatlan időre, illetve akár feltétel bekövetkeztéig is kinevezheti.

kuratóriumi tagok, ha már nem kívánják feladatukat ellátni, írásbeli nyilatkozattal mondhatnak le tisztségükről. A lemondás csak személyesen történhet, testületileg nem lehet lemondani. Ha mégis testületileg szeretnének lemondani, ez esetben is a tagok külön-külön személyenként, de egy időben mondanak le tisztségükről. Az új kuratóriumi tagot, tagokat az alapító választja meg, azok maguk helyett más személyt nem állíthatnak.

Megszűnik a kuratóriumi tag megbizatása, amennyiben vele szemben kizáró ok következik be, így ha bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélik, e foglalkozástól jogerősen eltiltják, vagy az adott alapítvány által végzett tevékenységtől eltiltják jogerősen, vagy eltiltotják a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Ha a kezelő szerv vagy a kuratórium az alapító megítélése szerint az alapítvány céljainak megvalósulását veszélyezteti, az alapító ebben és csak ebben az esetben a kezelő szervet visszahívhatja és más kezelő szervet jelölhet ki. Amennyiben a kuratórium vitatja, hogy az alapítvány céljainak megvalósulását veszélyeztetné és így visszahívható lenne, akkor a nyilvántartást vezető Törvényszék dönt.