A kuratóriumi tag a megbízatásáról a kuratóriumhoz vagy az alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az kuratóriumi tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Lemondó nyilatkozatot a Tudástár/Alapítvány/Iratminták részéből lehet letölteni!