A kuratóriumi tag a megbízatásáról a kuratóriumhoz vagy az alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Fontos, hogy ebben a legfeljebb hatvan napban a kuratóriumi tag köteles a feladatait ugyanúgy ellátni, mint korábban, ugyanis felelőssége nem csak a tevékenységével, de a mulasztásával okozott károkért is továbbra is fennáll.

Lemondó nyilatkozat ITT.