A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata. A gazdálkodó szervezetek csak egy Cégkapuval rendelkezhetnek.

Figyelem! Az egyéni vállalkozók továbbra is az ügyfélkapu szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra, ebből adódóan a regisztrációs kötelezettség ezt a kört nem érinti.

A Cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél az erre felhatalmazott természetes személy (Cégkapumegbízott) vagy az általa regisztrált, a gazdálkodó szervezet által megbízott további felhasználók jogosultak.

A cégkapu-regisztrációt végző személy a Cégkapuhoz egy fő cégkapumegbízottat regisztrálhat. A gazdálkodó szervezet nevében eljárni jogosult személyek (cégkapu-ügyintézők) regisztrációját a cégkapumegbízott végzi.

A gazdálkodó szervezet regisztrációját ezen az oldalon online módon lehet kezdeményezni.

 • A Cégkapu online – vagyis a teljesen automatikus – regisztrációját csak a cégnyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezet esetén lehet alkalmazni. Az online-regisztráció további előfeltétele, hogy a képviseletre jogosult személy a saját nevében végezze el a regisztrációt.
  Figyelem! Mind a regisztrációt végző személy, mind a cégkapu-megbízott számára előfeltétel, hogy az állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatás útján (Ügyfélkapu, Részleges kódú telefonos azonosítás, Elektronikus személyazonosító igazolvány) azonosítsa magát.
 • Az űrlapos regisztrációt azok a nem természetes személyek vehetik igénybe, akik
  • közhiteles nyilvántartásban nem szerepelnek, továbbá azok, akiknél a
  • választott szervezeti forma "egyéb gazdálkodó szervezet",
  • nem maga a képviseletre jogosult személy végzi a regisztrációt,
  • vagy együttes képviselet esetén a regisztrációt nem csak a saját nevében szeretné elvégezni, hanem a képviseletre jogosult társa helyett is.
 • Az űrlaphoz kötelező jelleggel csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely a gazdálkodó szervezet nevében cégkapu-regisztrációt kezdeményező személy/személyek képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolja, valamint a szervezet létesítő dokumentumait. (A csatolandó iratokról részletesebben itt olvashat.)

Cégkapu-regisztráció folyamata:

 1. A képviseletre jogosult személy vagy a meghatalmazottja
  • bejelentkezik az alkalmazásba,
  • kiválasztja a regisztrálandó gazdálkodó szervezet szervezeti formáját,
  • megadja a szükséges adatokat (a meghatalmazottnak egy regisztrációs űrlapot kell kitöltenie, ahol el kell végezni a szükséges elektronikusan hitelesített dokumentumok csatolását).
 2. A regisztrációs alkalmazás kapcsolatba lép az érintett közhiteles nyilvántartásokkal és ellenőrzéseket hajt végre.
 3. Eredményes regisztráció esetén az alkalmazás eltárolja a regisztrációs adatokat, és elektronikusan hitelesített visszaigazolást ad.


Jogszabályi háttér: Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 89-91. §-a.

Forrás: tarhely.gov.hu Általános tályékoztató

Kapcsolódó információ az Adminisztráció és kötelezettségek a működés során útmutatóban, és hozzá kapcsolódó GYIK-okban található.