Ha közvetlen tapasztalatunk nincsen a civil szervezetről, akkor érdemes utánanézni, hogy a szervezet szerepel-e a civil szervezeteket gyűjtő és bemutató adatbázisokban.

A www.birosag.hu oldalon meg lehet keresni, hogy egy-egy civil szervezetet bejegyezték-e valaha, és jelenleg milyen státusszal bír. Az alapadatokon kívül a szervezetek számviteli beszámolói és közhasznú mellékletei is olvashatóak. Az adjukossze.hu-n a több tízezer OBH-s szervezeti adatlap mellett több ezer civil szervezet részletes adatait is megnézheti; ellenőrizheti, hogy mikor frissítették a szervezetek utoljára az adataikat, és találhat hozzájuk elérhetőségeket is. Sok esetben már ebben az adatbázisban is elérhető a szervezetek éves beszámolója vagy közhasznúsági jelentése, de ha itt nem találja azokat, akkor érdemes a szervezetek saját honlapját is megtekinteni, és onnan letölteni ezeket.

Ha még mindig bizonytalan, hogy kit válasszon, akkor jó próba lehet az interneten rákeresni arra, hogy milyen híradások jelentek meg a szervezetről: sikerekről, eseményekről, vagy éppen peres ügyekről, bírósági visszaélésekről.

A választásban segíthet az is, hogy az adott szervezet követi-e az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének ajánlásait. Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének tagjainak köre folyamatosan bővül, az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének aláírásával. Bármely civil szervezet csatlakozhat a testülethez, amely megfelel a Kódexben foglaltaknak. A kezdeményezés célja, hogy erősítse a támogatók bizalmát a civil szektorral szemben azzal, hogy csak az nyerheti el a tagságot és az „Etikus Adománygyűjtő Szervezet” logó használatának jogát, aki az adományok felhasználásáról egységes keretben, átláthatóan, és számon kérhető módon nyilatkozik.

Döntésében legbiztosabb akkor lehet, ha személyesen is megkeresi a civil szervezetet és betekint munkájukba, mindennapi életükbe. Így azt is jobban átláthatja, hogy milyen segítségre, adományra lehet szüksége a szervezetnek.