A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (1) ab) és a Civil tv. 34. § (1) d) pontja alapján a civil szervezet az szja 1%-a vonatkozásában kedvezményezett akkor lehet, ha – egyéb követelmények megvalósulása mellett – létesítő okirata rendelkezik arról, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Kérdésként merült fel, hogy a civil szervezet a kedvezményezetti státusz megtartása mellett párt által kiírt pályázaton indulhat-e, politikai párttól elfogadhat-e támogatást.

A fenti szabály valójában három követelményt állít fel: a szervezet:

  • közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,

  • szervezete pártoktól független

  • és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A közvetlen politikai tevékenység fogalmát a Civil tv. 2.§ 22. pontja definiálja: „közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése”. Megállapítható, hogy e szabályok nem zárják ki a pályázaton történő elindulást, támogatás elfogadását.

A pályázaton indulás, támogatás elfogadása továbbá a civil szervezet és a párt szervezeti összefonódásával nem kell, hogy járjon, sőt, vélhetően egy pályázatnál az inkább összeférhetetlenségi kérdéseket vetne fel.

Az utolsó követelmény pedig éppen az ellentétes irányú juttatást zárja ki: a civil szervezet nem nyújthat párt részére támogatást.

Így – bár természetesen egyedi esetben akár érdemes a NAV-tól állásfoglalást is beszerezni –, az az álláspontom, hogy a civil szervezet párt által kiírt pályázaton elindulhat és a párttól támogatást kaphat anélkül, hogy a kedvezményezetti státuszát elveszítené.