Az az egyesület, alapítvány és közalapítvány jogosult 1%-ra, melyet a bíróság legalább két éve nyilvántartásba vett, és az igénybe vételt megelőző év szeptemer 30-ig a NAV-nál regisztrált és igazolta a feltételeket (Tehát 2023-ban a 2021. január 1. előtt nyilvántartásba vett és 2022. szeptember 30-ig a NAV-nál regisztrált, 2024-ben a 2022. január 1. előtt nyilvántartásba vett és 2023. szeptember 30-ig a NAV-nál regisztrált szervezetek).

Ezen kívül feltétel, hogy a szervezet belföldi székhelyű legyen, nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végezzen, továbbá alapszabálya, alapító okirata szerint megfeleljen a Civil tv. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételnek, mely szerint a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.