A civil szervezetnek lehetősége van megismerni azon felajánlók név- és címadatát, akik a felajánlás megtételekor az adataik kiadásához hozzájárultak. 

Az adott rendelkező évre vonatkozó EGYAD adatlap, a rendelkező év október 15-étől a következő év október 14-ig nyújtható be. 

A NAV 30 napon belül küldi meg az adatokat térítésmentesen a civil szervezet nevében eljáró kérelmező elektronikus tárhelyére. A kérelem csak egyszer nyújtható be, a NAV a következő adatokról nyújt tájékoztatást a civil szervezetre vonatkozóan: érvényesen rendelkező magánszemélyek neve, postai vagy elektronikus levelezési címe.

(Az adatszolgáltatás a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére kerül kihelyezésre egymást követő két alkalommal 5-5 napra. A második kihelyezésre csak abban az esetben kerül sor, ha az első kihelyezés alkalmával az adatszolgáltatást a kérelmező nem nyitja meg. Amennyiben a kérelmező sem az első, sem a második alkalommal nem nyitja meg a kihelyezett dokumentumot, az adatszolgáltatás abban az esetben is teljesítettnek minősül.)

Az adatok érzékeny személyes adatnak minősülnek, így a szervezetnek rendelkezni kell az adatbiztonságot garantáló szabályzattal (GDPR). A rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban, a magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatja fel és kizárólag 5 évig kezelheti a civil szervezet. 

Miután a NAV-tól kikérte és megkapta az ehhez hozzájárulók adatait, a kedvezményezett felveheti velük a kapcsolatot, megköszönheti az 1%-ot és beszámolhat annak felhasználásáról.

Emellett az EGYSTAT nyomtatványon 5 évre visszamenőleg (a kérelmezés évére és 4 korábbi évre) lehet igényelni a szervezet részére érkezett felajánlásokra vonatkozó statisztikai adatokat. A megismerhető adatok a következők:

  • felajánlott, érvényes, érvénytelen és el nem bírált nyilatkozatok száma
  •  megyénként és korcsoportonként. 

A kérelem benyújtásának évére vonatkozó adatszolgáltatás leghamarabb szeptember 1-től kérhető. A NAV 30 napon belül küldi meg az adatokat térítésmentesen a civil szervezet nevében eljáró kérelmező elektronikus tárhelyére.