A szervezet számára felajánlott SZJA1%-ok pontos összegéről a NAV értesítést küld, de a kiutalás előtt vizsgálja, hogy van-e adótartozása a szervezetnek, és amennyiben adótartozást talál, csak az azzal csökkentett összeget utalja ki ténylegesen a szervezet bankszámlájára.

Köztartozásnak minősül az állami adóhatóságnál, a vámhatóságnál és az önkormányzati adóhatóságnál (a fővárosi székhelyű adózók esetében az önkormányzati adóhatóság vonatkozásában mind a kerületi, mind a fővárosi önkormányzati adóhatóságra értendő) nyilvántartott, törvényből eredő fizetési kötelezettség.

A NAV a visszatartott összegről végzést hoz, melyben megjelöli, hogy a visszatartott összeget melyik adónemre (ami a folyószámlán is megjelenik), vagy más köztartozásra vezette át. Ebben az esetben a banki utalás mellett a végzésben szereplő összeget is könyvelni kell, és ez lesz az az összeg (a felajánlás teljes összege), melyet a jogszabályban meghatározott módon használhat fel a szervezet, és melyről el kell számolnia!

Sokkal egyszerűbb megoldás, ha az értesítést követően az adófolyószámlára nézve gyorsan rendeznénk a kiutalásig a fennálló tartozásokat, ezzel megtisztelve a felajánló magánszemélyeket.Ha mégis belefutna a szervezet a visszatartásba, a KOZ elszámolás készítésekor külön soron kell majd feltüntetni a köztartozás miatt ki nem utalt, felajánlott SZJA 1% összegét és a ténylegesen kiutalt SZJA 1% összegét. A ki nem utalás kizárólag pénzügyi visszatartás, a felajánlott teljes összeg átutaltnak tekintendő, melyet ráadásul adótartozásra vagy más végrehajtható tartozásra nem lehet felhasználni!