Töröltetni kell magát a kedvezményezetti listáról, ha a jogosultsági feltételeknek a továbbiakban már nem felel meg.

Változásbejelentés hiányában csak egy utólagos ellenőrzés során derülhet ki, mikor a NAV vizsgálni fogja, hogy a regisztrációt követően történt-e olyan változás, amely miatt a szervezetnek töröltetnie kellett volna magát a vizsgált időszakra vonatkozóan. Ha azt állapítja meg a vizsgálat, hogy 

azt a következtetést fogja levonni, hogy a szervezet nem volt jogosult az SZJA1% fogadására, a kiutalt összeget jogtalanul használta fel.

A regisztráció visszavonását 

  • az EGYREG nyomtatványon a regisztrált kedvezményezettnek kell kezdeményeznie, továbbá 
  • a NAV is kezdeményezheti

ha a rendelkezésére álló adatok alapján a szervezet már nem felel meg a törvényi feltételeknek. 

Amennyiben a szervezet életében olyan változás következik be, mely miatt már nem tud megfelelni az előzetes regisztráció feltételeinek, a változást követő 15 napon belül köteles ezt bejelenteni a NAV-nak! A változás dátumaként a változás bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésének dátumát, illetve – ha a változás nem a bíróságon bejegyzendő adat – a tudomásra jutás dátumát kell figyelembe venni.

További információk a 23EGYREG nyomtatvánnyal kapcsolatban: nav.gov.hu