2015. január 1-jétől csak akkor lehet megkapni a felajánlott összeget, ha a szervezet előzetesen regisztrált az adóhatóságnál az EGYREG nyomtatványon.

A regisztráció során a szervezet 

  • az adatlapon kéri a regisztrálását az SZJA1% felajánlásban részesülők közé, 
  • közli a kiutaláshoz szükséges adatait, 
  • nyilatkozik arról, hogy közhasznú tevékenységet végez,
  • csatolja a hatályos létesítő okiratát hiteles elektronikus másolatát, melyekkel a jogosultsági feltételek fennállását igazolja.

A regisztrációt egyszer kell elvégezni, mely a visszavonásig érvényes

Az előzetes regisztráció határideje a felajánlást megelőző év szeptember 30. A határidő jogvesztő! Amennyiben ezt a határidőt elmulasztják, majd csak a következő évre regisztrálhatnak a következő évben.