Egy szervezet társadalmi bázisa olyan emberekből, vagy akár más szervezetekből áll, akik magukénak érzik a szervezet célját, és ezért aktívan vagy kevésbé aktívan, de részt vesznek a szervezet életében: támogatják és megosztják a szervezet üzeneteit, kampányait, ott vannak, amikor ki kell állni egy-egy fontos ügy mellett, vagy akár anyagilag is támogatják a szervezet programjait.  Olyan erősen kapcsolódnak a szervezethez és ideális esetben egymáshoz, hogy ez a kapcsolódás, elköteleződés egy közösséget teremt, ami jó a közösség tagjainak is, a szervezetet pedig ez a sokféle kapcsolódás és jelenlét rendkívüli módon erősíti. 

De milyen csoportok alkothatják a szervezet társadalmi bázisát, és hogyan erősíthetik a szervezetet?

  • Személyesen érintettek 

Lehetnek támogatásra szoruló emberek, vagy olyan emberek, akik a személyes érintettség okán hatékonyabban tudnak más, hasonló helyzetbe kerülő társaikon segíteni. Lehetnek súlyos krízisbe került, például hajléktalan emberek, gyermekük jövőjéért aggódó szülők, vagy a természettudományok népszerűsítését fontosnak tartó matematikusok, környezetvédelemért összefogó közösségek. A hiteles, hatékony és bevonó civil szervezeti működésben a közvetlenül érintettek beleszólhatnak a napi működési kérdésekbe és a szervezet vezetőségében is van képviseletük. Véleményüket, visszajelzéseiket a szervezet aktívan gyűjti és becsatornázza a tervezésbe, a programok kialakításába és megvalósításába. A tapasztalataik, mély tudásuk az adott ügyről elengedhetetlen a stáb számára, ahhoz, hogy a szervezet programjai és tevékenységei valóban a meglévő problémákra reagáljanak. Amennyiben ez nem így van, fontos utánajárni, mi ennek az oka, és lépéseket tenni egy bevonóbb, az értintetti körre is építő szervezeti kultúráért.

  • Önkéntesek, aktivisták 

Bár nem minden civil szervezetnek van kiterjedt önkéntescsapata, szinte mindenhol számíthatnak lelkes, az idejüket és tudásukat felajánló szimpatizánsokra. Az sem ritka, hogy nem tudunk éles határvonalat húzni a szervezet tagsága, az operatív stáb és az önkéntesek, aktivisták közé, hiszen mind az ügy legelkötelezettebb támogatói, akik így vagy úgy, de közvetlen módon részt vesznek a munkában. Önkéntesként kiemelten fontos az ügy és ebből kifolyólag a lehetőség, hogy aktívan tehetünk érte. Emellett sokszor a csapathoz tartozás érzése is fő motiváció - egyedül nem lenne erőnk küzdeni az adott célért, de egy létező közösséghez csatlakozva előrelendít a tudat, hogy a nagy egészhez a mi munkánk is hozzáad. Ahhoz, hogy hatékonyan kapcsolódhassanak a különféleképp érkező önkéntes segítők, fontos, hogy különböző bevonódási lehetőségek és utak álljanak nyitva előttük, legyen lehetőségük visszajelezni, és akár alakítani is a tevékenységeken.

  • Adományozók

Az adományozók egy kiemelten fontos csoportja a szervezet közösségének. Az adományozáshoz ugyanolyan erős elköteleződés és elszántság kell, mint amikor valaki önkéntességet vállal. Bár általában nem ad olyan közvetlen közösségi élményt, mint az önkéntesség, adományozás esetén is meg tudjuk élni azt, hogy egy adott ügy megoldásában, segítésében mi is részt vehettünk. Egy erős adományozói bázis hosszú távon pénzügyi stabilitást, szakmai függetlenséget jelent, ami lehetővé teszi, hogy a szervezet az adományozók szívügyét hatékonyan képviselje a nevükben is. Az adományozók az anyagiakon túl elvi támogatást, kommunikációs erőt és elérést is adhatnak a szervezetnek és magának az ügynek. 

  • Szakmai partnerek

Egy ügyért általában sokan, sokféleképp tesznek. Más civil szervezetekkel, vállalati partnerekkel, állami intézményekkel, kutatókkal, stb. együttműködve szélesebb célcsoportot érhetünk el a közös cél számára, jobban mérhetővé válnak az eredményeink, vagy komplexebb programok válnak megvalósíthatóvá. A partnerek egymás tudásával gazdagodva tudják jobbá tenni saját tevékenységeiket.

  • Érdeklődők, támogatók

Van, hogy az ember még nem teszi le a voksát egy ügy mellett, de kezd számára fontossá, érdekessé válni, elkezd szimpatizálni az azt képviselőkkel. Aki már véleményt formál, érdeklődik a mi célunk iránt, megtette az első lépést a szervezetünk felé. Számukra egy hiteles információkat nyújtó szervezet, közösség fogódzókat ad az ügy megértéséhez, közzöséget nyújthat az aktív cselekvéshez. Egy ilyen kezdődő kapcsolat a szervezet számára nagy érték, hiszen elvezethet a mélyebb elköteleződéshez, illetve az újabb támogatók eléréséhez, az ügyről folytatott diskurzus mélyítéséhez. De ehhez legtöbbször a szervezet tudatos kommunikációs és bevonó munkája is szükséges, hogy meg tudjuk szólítani, és tartani az érdeklődőket.

  • Döntéshozók

Ha egy ügyet egy megfelelően beágyazott, szakmailag hiteles szervezet képvisel, reálissá válik a magasabb szintű változás, az ügyet segítő politikai és intézményi döntések elérése szakpolitikai tevékenységgel, szemléletformáló kampányokkal. Ezzel párhuzamosan (ideális esetben) a felelős pozícióban lévő döntéshozó számára nagy érték, ha döntéseit az adott területet jól ismerő szakemberek, érintettek véleménye segíti, akikhez nyugodtan fordulhat információért, háttértudásért.

Ezen támogatási, bevonódási formák között nagy az átjárhatóság, az érdeklődők komplexen, sok szálon kapcsolódhatnak egy-egy ügyhöz. Kerülhet valaki először támogatásra szorulóként kapcsolatba egy szervezettel, majd válhat a hozzá hasonlókat segítő önkéntessé, akár stábtaggá. Korábbi önkéntesek, ha épp idejüket nem tudják, sokszor anyagi támogatásukat ajánlják fel, vagy saját csatornáikon hírét viszik az aktualitásoknak. Hiszen rátalálni egy számunkra fontos ügyre és egy azt előremozdító csapatra, akikkel személyesen is azonosulni tudunk, nagy érték. Az ügy iránti elkötelezettség pedig általában nem ér véget egy kapcsolódással. Ez a kapcsolat van, hogy egyre mélyül, egyre több és több időt szánunk az ügyre, de van, hogy rövid időre távolabb kerülünk a szervezettől, mégse veszítjük teljesen szem elől egymást, hanem örülünk az újbóli bekapcsolódások lehetőségének. A társadalmi bázisépítés valójában egy soha le nem záruló folyamat, és azt jelenti, hogy a szervezet ezt a köré szerveződő közösséget tudatosan bővíti és vonja be a tevékenységébe. 

Az alábbi esettanulmányokban jó példákat ismerhetsz meg arra, hogyan ismerheted meg és építheted támogatói közösségedet.