A társadalmi bázisépítés stratégia olyan átfogó stratégia, amely a szervezet aktuális stratégiájára épül, és amelynek tükröződnie kell a szervezet forrásteremtési és  kommunikációs stratégiájában, terveiben valamint elérési és mobilizációs stratégiájában, terveiben is.

Amennyiben ezek az alapvető dokumentumok nem tartalmazzák a társadalmi bázisépítés szempontjait vagy még nem készültek el, akkor javasoljuk minden egyéb stratégia és terv oly módon való felülvizsgálatát, illetve elkészítését, hogy ezt a szempontot a szervezet minden jövőbeli tevékenységébe és tervébe beépítik.

A következő útmutatóban lépésről lépésre leírjuk, hogyan lehet megfogalmazni egy társadalmi bázisépítés stratégiát, milyen kérdéseket kell megválaszolni az elkészítéséhez, és még milyen lépésekre, tervekre van szükség a tervek tettekre fordításához. 

Társadalmi bázisépítés stratégia készítése négy lépésben


1. Lépés: Kezdjétek a szervezet jelenlegi helyzetének és módszereinek értékelésével

Nézzétek meg, hol tartotok most társadalmi bázisépítő erőfeszítéseitekben, és céljaitok elérése érdekében még mily módokon lehetne javítani ezeken:

1. Értékeljétek a jelenlegi külső és belső helyzetet

Milyen jellemzőkkel bír a környezet, amelyben a szervezet dolgozik? Hogyan kapcsolódik a kormányzat, a törvényi háttér, a médiahelyzet, a technológiai trendek, a társadalmi légkör és a gazdaság a munkátokhoz? Hogyan érintik ezek a céljaitokat, tevékenységeiteket, munkatársaitokat, kedvezményezettjeiteket, adományozóitokat, önkénteseiteket (és társadalmi bázisotokhoz tartozó bármely közeli kapcsolatotokat)? Hogyan befolyásolják ezek a trendek az adománygyűjtési, kommunikációs és elérési tevékenységeiteket, mozgósító és érdekképviseleti képességeiteket? Hatással vannak-e a szervezet adományozóira, önkénteseire, támogatóira? 

Ezen értékelések alapján be tudjátok azonosítani a szervezet társadalmi bázisának építésével kapcsolatos lehetőségeket és veszélyeket. 

2. A jelenlegi erőfeszítéseitek értékelése

Hol áll most a szervezet a társadalmi bázis építésében? Vitassátok meg a múltbeli erőfeszítéseket, reflektáljatok a korábbi akadályokra, amelyek meggátolták, hogy a szervezet bővítse támogatóinak körét, és vonjatok le következtetéseket (pl. a finanszírozási struktúra sokféleségének hiánya, inaktív támogatók, egyirányú kommunikáció, alacsony publicitás, stb...).

Mérjétek fel a társadalmi bázisépítés jelenlegi szintjét: Mennyire elkötelezett a szervezet a társadalmi bázis kiépítése iránt? Vannak-e már erre vonatkozó terveitek vagy stratégiáitok? Van-e elegendő kapacitásotok és erőforrásotok a társadalmi bázisépítési tevékenységek végrehajtásához? Mennyire ismeritek a célközönséget: van-e konkrét ismeretetek arról, hogy miért támogatnak titeket, mi motiválja vagy mi mozgatja őket? Tudatosan összpontosítotok-e a kapcsolatépítésre? Kommunikációtok a célközönsége igényeire vagy motívációjára épül? Mennyire tudjátok elérni a különböző csoportokat?

Ezen értékelés alapján meg tudjátok határozni a szervezet erősségeit és gyengeségeit a társadalmi bázisépítés terén. 

3. Elemezzétek jelenlegi célcsoportotokat és célközönségeteket

A meglévő bázisotok feltérképezése

Készítsetek listát, és jellemezzétek jelenlegi társadalmi bázisotokat! Vizsgáljátok meg azt is, hogyan járulnak hozzá a szervezet missziójához.

Kik ők? (Pl. kedvezményezettek, munkatársak, vezetőségi tagok, önkéntesek, adományozók, szakmai és médiakapcsolatok, más civil szervezetek, vállalati és intézményi partnerek, stb.) 

Hogyan kapcsolódnak a szervezethez?  Aktív vagy passzív támogatók, milyen erős a kapcsolódásuk? (pl. használják a szervezet szolgáltatásait, bizonyos szinten és gyakorisággal adományoznak, részt vesznek az eseményeken, aláírják a petíciókat, követik a közösségi média csatornákat, megosztják és lájkolják a közösségi médiában megjelenő posztokat, a szervezet stratégiai adományozói)?  

Hogyan járulnak hozzá ezek a csoportok a küldetésetek eléréséhez? Hozzájárulnak a szervezet fenntarthatóságához? Szükséges tudást és készségeket ajánlanak fel? Felerősítik az üzeneteiteket és hozzájárulnak, hogy növekedjen a szervezet elérése?

Keressetek adatokat, hogy meghatározzátok vagy legalább megbecsüljétek az egyes kategóriákhoz tartozók jelenlegi számát. 

Ezt a sablont is használhatod az eredményeid rendszerezéséhez:

Célcsoportok

Társadalmi bázis melyik csoportja

Csoport nagysága

Az elköteleződés/ támogatás nagysága

Hozzájárulás a misszióhoz

rendszeres egyáni támogatók (kevesebb mint 500 EUR/év) 

támogatók

20 fő

8000 EUR

hosszú távú fenntarthatóság

civil szervezeti partnerek

szakmai/ intézményi kapcsolatok

3 szervezet

nagyobb lobbi erő

változást elérni a szabályozásban

       

 

Egy ideális bázis víziója

Következő lépésként érdemes megvizsgálni, hogy a társadalmi bázis jelenlegi mérete és struktúrája elegendő-e a szervezet küldetésének teljesítéséhez. Hogyan tenné lehetővé egy erősebb, szilárdabb vagy sokszínűbb támogatói bázis, hogy a szervezet hatékonyabban érje el céljait? Mely célcsoportok lehetnek a legfontosabbak a célok elérésében? Hogyan nézne ki az ideális társadalmi bázis a ti szervezetetek számára?

Töltsd ki újra a sablont, aszerint, hogy milyen lenne az ideális felállás 2-3 év múlva! Vedd sorra a célcsoportokat, és inspirációként idézd fel a korábban meghatározott lehetőségeket és veszélyeket, erősségeket és gyengeségeket. 

Van-e olyan új célcsoport, amelyre gondolnotok kellene? Van-e olyan lehetőség vagy erősség, amely elősegítené az előrehaladást? 

2. lépés: Állítsatok SMART célokat a társadalmi bázis építéséhez

Megtettétek a fenti három lépést? Folytassátok a munkát a társadalmi bázis építését szolgáló specifikus, mérhető, elérhető, releváns és idő-alapú (angolul specific, measurable, attainable, relevant and time-based - SMART) célok kitűzésével a következő lépések szerint. 

Az alábbi példában a társadalmi bázis egyik fontos csoportját vesszük példának: az önkénteseket.

1. Hogyan befolyásolná a változás a küldetéseteket?

Gondolkodjatok el azon, hogy a társadalmi bázisépítési tevékenységeitek milyen hatással lesznek a hatékonyságotokra, milyen eredményeket vártok tőlük.

Az önkéntes bázisunk kiszélesítésével és aktívabbá tételével 2 év alatt 10-szer több kedvezményezettet tudunk majd kiszolgálni.

2. Határozzátok meg, hogy mely módokon szeretnétek bővíteni társadalmi bázisotokat, illetve erősíteni ennek kapcsolatát a szervezettel. 

Megduplázzuk a szervezet önkéntes bázisát (200-ról 400-ra) és megduplázzuk az önkéntes órák számát (500-ról 1000-re).

3. A szervezet társadalmi bázisának építésére irányuló célok eléréséből fakadó eredmények 

Képzések a munkatársak számára online kommunikáció témában, hogy hatékonyan tudják használni a közösségi médiát. Az önkéntesek motiválására és megtartására szolgáló folyamatok kidolgozása.

3. lépés: Fektessétek le a céljaitok elérésének és monitorozásának stratégiáját 

Minden egyes cél esetén határozzatok meg a célhoz vezető egyértelmű lépéseket – mit fogtok tenni, mi lesz cselekedeteitek eredménye, mennyibe fog kerülni a szervezetnek, hogy hatékonyan tegye ezt? Gondoljátok át, hogy terveitek hogyan jelennek meg a kommunikációs, az elérési, az adománygyűjtési, mobilizációs, önkéntes-menedzsment vagy érdekképviseleti tevékenységeitekben. 

Az előző lépésekre és korábbi tapasztalataitokra, eredményeitekre építve döntéseket kell hoznotok. Amennyiben bizonytalanok vagytok, egy tanácsadót is megbízhattok, aki megtalálja a szervezetek kapacitásaihoz és jelenlegi helyzetéhez legjobban illő módszereket. 

Példa: 

Cél: A fiatalok elérésének 20%-os növelése az év végéig, hogy a szervezetnek közvetlen kapcsolata legyen a fiatalabb generációval., és hosszabb távon is formálni tudja szemléletmódjukat és hozzáállásukat a fogyatékkal élők megítélésének terén (egy SMART cél).

Lehetséges cselekvés: Mélyinterjús kutatás elvégzése: 15 interjú meglevő fiatal támogatókkal, hogy többet megtudjunk arról, hogyan és miért kapcsolódnak a szervezethez. Üzenetek létrehozása és új kommunikációs eszközökkel való kísérletezés, melyek célja hogy több fiatal érjünk el, akik a szervezet Instagram oldalának követőivé válnak, és feliratoznak a hírlevélre. 

Indikátorok: 1. A szervezet Insta oldalt indít 2. 1000 követője lesz az év végére 3. 500 fiatal feliratkozik a hírlevélre

Költségek: Ezen tevékenységek költsége 2000 Euro lesz

4. lépés: Akcióterv és a tevékenységek monitorozása

Az akcióterv nem mindig része a stratégiának, de segít, hogy a szervezet a gyakorlatba át tudja átültetni azt. Az akciótervet a fenti lépések alapján ti magatok is könnyen elkészíthetitek. Az akcióterv tartalmazhatja a célokat és a kapcsolódó tevékenységeket, a tevékenységek idővonalát és a kulcsfontosságú határidőket, az egyes tevékenységek végrehajtásáért felelős személyeket és az előrelépés monitorozásához szükséges indikátorokat. 

És aztán... kezdjétek el megvalósítani a saját társadalmi bázisépítés stratégiátokat!

 

Az alábbi esettanulmányokban jó példákat ismerhetsz meg arra, hogyan ismerheted meg és építheted támogatói közösségedet.

"Káva Kulturális Műhely - Hogyan találd meg a szervezethez illő támogatói közösségépítési formákat?"

"Kompánia Alapítvány - Új szerepek beépítése a szervezeti működésbe"